Etterforskede lovbrudd

Til toppen
09418: Siktede personer, etter alder og gjerningssted/bosted (F) (og hovedlovbruddskategori -2014). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere 2002 - 2018
Sist endret
22.10.2019
Kontakt
Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Sigmund Book Mohn, Statistisk sentralbyrå
+47 40902920
sbm@ssb.no

Siri Fjærtoft Fossanger, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 415
sff@ssb.no

Måleenhet
Siktede personer, bosted:
personer
Siktede personer per 1 000 innbyggere, bosted:
personer per 1 000 innbyggere
Siktede personer, gjerningssted:
personer
Referansetid
Siktede personer, bosted:
31.12.
Siktede personer per 1 000 innbyggere, bosted:
31.12.
Siktede personer, gjerningssted:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
hovedlovbruddstype
Må velges *
region
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 17 Valgte 1

hovedlovbruddstype
Må velges *

Totalt 1 Valgte 0


Totalt 26 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken