Etterforskede lovbrudd

09415: Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, kjønn og alder (og hovedlovbruddskategori -2014). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere 2002 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

hovedlovbruddstype

Totalt 10 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 5 Valgte

Søk

alder

Totalt 49 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.10.2018
Kontakt
Sigmund Book Mohn, Statistisk sentralbyrå
+47 40902920
sbm@ssb.no

Kari Onshus, Statistisk sentralbyrå
+47 920 11 441
rio@ssb.no

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 45 43
rjs@ssb.no

Måleenhet
Siktede personer:
personer
Siktede personer per 1 000 innbyggere:
personer per 1 000 innbyggere
Referansetid
Siktede personer:
31.12.
Siktede personer per 1 000 innbyggere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel: Siktede personer per 1 000 innbyggere , år: 2011
Tallene for siktede personer fordelt på ettårig alder, beregnet per 1 000 innbyggere i 2011, inneholdt feil i perioden 18.08.2017 til 20.09.2017. Tallene ble rettet 20.09.2017

Brukerveiledning for statistikkbanken