Etterforskede lovbrudd

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11453: Siktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tall 2010 - 2023

Kari Malene Jørgensen Dyrstad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 95
Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
Siri Fjærtoft Fossanger, Statistisk sentralbyrå
+47 99724927
03.07.2024 08:00
Siktede personer for eiendomstyveri:
personer
Siktede personer for annet vinningslovbrudd:
personer
Siktede personer for eiendomsskade:
personer
Siktede personer for vold og mishandling:
personer
Siktede personer for seksuallovbrudd:
personer
Siktede personer for rusmiddellovbrudd:
personer
Siktede personer for ordens- og integritetskrenkelse:
personer
Siktede personer for trafikkovertredelse:
personer
Siktede personer for annet lovbrudd:
personer
Siktede personer for eiendomstyveri:
31.12.
Siktede personer for annet vinningslovbrudd:
31.12.
Siktede personer for eiendomsskade:
31.12.
Siktede personer for vold og mishandling:
31.12.
Siktede personer for seksuallovbrudd:
31.12.
Siktede personer for rusmiddellovbrudd:
31.12.
Siktede personer for ordens- og integritetskrenkelse:
31.12.
Siktede personer for trafikkovertredelse:
31.12.
Siktede personer for annet lovbrudd:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Siktede personer for eiendomstyveri , Siktede personer for annet vinningslovbrudd , Siktede personer for eiendomsskade ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 14

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Alle aldre 5 år og over , 5-14 år ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000