Etterforskede lovbrudd

11453: Siktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tall 2010 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 5 Valgte

Søk

alder

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.10.2019
Kontakt
Sigmund Book Mohn, Statistisk sentralbyrå
+47 40902920
sbm@ssb.no

Kari Onshus, Statistisk sentralbyrå
+47 920 11 441
rio@ssb.no

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Måleenhet
Siktede personer for eiendomstyveri:
personer
Siktede personer for annet vinningslovbrudd:
personer
Siktede personer for eiendomsskade:
personer
Siktede personer for vold og mishandling:
personer
Siktede personer for seksuallovbrudd:
personer
Siktede personer for rusmiddellovbrudd:
personer
Siktede personer for ordens- og integritetskrenkelse:
personer
Siktede personer for trafikkovertredelse:
personer
Siktede personer for annet lovbrudd:
personer
Referansetid
Siktede personer for eiendomstyveri:
31.12.
Siktede personer for annet vinningslovbrudd:
31.12.
Siktede personer for eiendomsskade:
31.12.
Siktede personer for vold og mishandling:
31.12.
Siktede personer for seksuallovbrudd:
31.12.
Siktede personer for rusmiddellovbrudd:
31.12.
Siktede personer for ordens- og integritetskrenkelse:
31.12.
Siktede personer for trafikkovertredelse:
31.12.
Siktede personer for annet lovbrudd:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken