Etterforskede lovbrudd

Til toppen
11453: Siktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tall 2010 - 2018
Sist endret
22.10.2019
Kontakt
Sigmund Book Mohn, Statistisk sentralbyrå
+47 40902920
sbm@ssb.no

Kari Onshus, Statistisk sentralbyrå
+47 920 11 441
rio@ssb.no

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Måleenhet
Siktede personer for eiendomstyveri:
personer
Siktede personer for annet vinningslovbrudd:
personer
Siktede personer for eiendomsskade:
personer
Siktede personer for vold og mishandling:
personer
Siktede personer for seksuallovbrudd:
personer
Siktede personer for rusmiddellovbrudd:
personer
Siktede personer for ordens- og integritetskrenkelse:
personer
Siktede personer for trafikkovertredelse:
personer
Siktede personer for annet lovbrudd:
personer
Referansetid
Siktede personer for eiendomstyveri:
31.12.
Siktede personer for annet vinningslovbrudd:
31.12.
Siktede personer for eiendomsskade:
31.12.
Siktede personer for vold og mishandling:
31.12.
Siktede personer for seksuallovbrudd:
31.12.
Siktede personer for rusmiddellovbrudd:
31.12.
Siktede personer for ordens- og integritetskrenkelse:
31.12.
Siktede personer for trafikkovertredelse:
31.12.
Siktede personer for annet lovbrudd:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1


Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken