På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_4621
3595_4621
kommunefakta
2020-03-30T03:14:00.000Z
no
Voss kommune

Kommunefakta

Voss - 4621 (Vestland)

Bytt kommune

Befolkning

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 427 441
5-9 år 492 446
10-14 år 470 438
15-19 år 515 497
20-24 år 458 453
25-29 år 474 425
30-34 år 506 485
35-39 år 471 457
40-44 år 449 425
45-49 år 476 496
50-54 år 559 458
55-59 år 495 497
60-64 år 520 517
65-69 år 462 433
70-74 år 433 455
75-79 år 269 304
80-84 år 194 270
85-89 år 117 222
90-94 år 51 134
95-99 år 12 34
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Voss
Sverige 38
Litauen 65
Polen 293
Tyskland 35
Eritrea 100
Somalia 67
Filippinene 55
Irak 46
Pakistan 3
Vietnam 4

Bolig

Kultur

Kulturtilbud i kommunen

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.