Banner med bilde og tittel

Religion

Fakta om religion

Ingress

Se hvor mange medlemmer det er i Den norske kirke, og hvor mange som går til gudstjeneste eller er med på andre aktiviteter i kirka. Du kan finne ut hvor mange muslimer, humanetikere, buddhister og andre religiøse det er i Norge.

Hvor mange av oss er religiøse?

Andel av befolkningen over 16 år som oppgir at de tilhører en religion eller trosretning
Ikon av person over 16 år
Andel av befolkningen over 16 år som oppgir at de tilhører en religion eller trosretning
2020
47
%
Andel over 16 år som tilhører en religion eller trosretning

Den norske kirke

Medlemmer i Den norske kirke
ikon av kirkebygning
Medlemmer i Den norske kirke
2021
3 522 558
personer
-235 512 personer fra fem år før
Medlemmer i Den norske kirke

Andel av befolkningen som er medlem av Den norske kirke
Ikon av to personer med kors
Andel av befolkningen som er medlem av Den norske kirke
2021
64,9
%
-6,4 prosentpoeng fra fem år før
Døpte og utmeldte¹ av Den norske kirke

¹Den norske kirke tok i bruk nye digitale verktøy for inn- og utmelding i 2016. Dette førte til høye tall for utmeldte i 2016.
Deltakelse på gudstjenester (søn-/helligdager),Konfirmasjoner,Døpte,Vigsler

Aktiviteter i Den norske kirke

Deltakelse på gudstjenester (søn-/helligdager)
2021
1 890 875
-36 175 fra året før
Konfirmasjoner
2021
33 612
529 fra året før
Døpte
2021
27 073
3 251 fra året før
Vigsler
2021
4 851
457 fra året før
Døpte og konfirmerte

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Kristne utenfor Den norske kirke

Kristne,Muslimer,Human-Etisk Forbund og andre livssyn,Buddhister,Hinduer,Sikher,Bahai,Jøder

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Kristne
2021
370 997
medlemmer
-1 654 medlemmer fra året før
Muslimer
2021
169 605
medlemmer
-13 221 medlemmer fra året før
Human-Etisk Forbund og andre livssyn
2021
97 260
medlemmer
-2 208 medlemmer fra året før
Buddhister
2021
21 567
medlemmer
12 medlemmer fra året før
Hinduer
2021
11 970
medlemmer
-183 medlemmer fra året før
Sikher
2021
4 208
medlemmer
128 medlemmer fra året før
Baha'i
2021
1 085
medlemmer
-6 medlemmer fra året før
Jøder
2021
761
medlemmer
-33 medlemmer fra året før

Relaterte faktasider