Religion

Fakta om religion

Se hvor mange medlemmer det er i Den norske kirke, og hvor mange som går til gudstjeneste eller er med på andre aktiviteter i kirka. Du kan finne ut hvor mange muslimer, humanetikere, buddhister og andre religiøse det er i Norge.

Hvor mange av oss er religiøse?

Andel av befolkningen over 16 år som oppgir at de tilhører en religion eller trosretning
Ikon av person over 16 år
Andel av befolkningen over 16 år som oppgir at de tilhører en religion eller trosretning
2020
47
%
Andel over 16 år som tilhører en religion eller trosretning

Artikkel / 13. desember 2021
Sekularisering i Norge

Andelen av befolkningen som er medlem av Den norske kirke har sunket fra 85 til 72 prosent mellom 1994 og 2016.

Den norske kirke

Medlemmer i Den norske kirke
ikon av kirkebygning
Medlemmer i Den norske kirke
2022
3 500 438
personer
-240 482 personer fra fem år før
Medlemmer i Den norske kirke

Andel av befolkningen som er medlem av Den norske kirke
Ikon av to personer med kors
Andel av befolkningen som er medlem av Den norske kirke
2022
63,7
%
-6,8 prosentpoeng fra fem år før
Døpte og utmeldte¹ av Den norske kirke

¹Den norske kirke tok i bruk nye digitale verktøy for inn- og utmelding i 2016. Dette førte til høye tall for utmeldte i 2016.
Deltakelse på gudstjenester (søn-/helligdager),Konfirmasjoner,Døpte,Vigsler

Aktiviteter i Den norske kirke

Deltakelse på gudstjenester (søn-/helligdager)
2022
3 166 060
1 275 185 fra året før
Konfirmasjoner
2022
32 716
-896 fra året før
Døpte
2022
28 479
1 406 fra året før
Vigsler
2022
7 731
2 801 fra året før
Døpte og konfirmerte

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Artikkel / 22. november 2017
4 prosent muslimer i Norge?

I denne artikkelen gir SSB et begrunnet anslag for antall muslimer i Norge og viser hvor i landet muslimene bor.

Kristne utenfor Den norske kirke

Kristne,Muslimer,Human-Etisk Forbund og andre livssyn,Buddhister,Hinduer,Sikher,Bahai,Jøder

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Kristne
2023
376 555
medlemmer
2 903 medlemmer fra året før
Muslimer
2023
182 607
medlemmer
6 518 medlemmer fra året før
Human-Etisk Forbund og andre livssyn
2023
120 726
medlemmer
13 919 medlemmer fra året før
Buddhister
2023
22 212
medlemmer
216 medlemmer fra året før
Hinduer
2023
13 141
medlemmer
501 medlemmer fra året før
Sikher
2023
4 316
medlemmer
-2 medlemmer fra året før
Baha'i
2023
1 067
medlemmer
5 medlemmer fra året før
Jøder
2023
755
medlemmer
14 medlemmer fra året før
Artikkel / 27. september 2021
Færre trus- og livssynssamfunn søkte om tilskot

I 2021 trådde den nye trussamfunnslova i kraft med strengare krav om medlemstal. Talet på trus- og livssynssamfunn som har søkt om offentleg stønad sank samanlikna med tidlegare år. Det er også færre medlemmer i 2021 enn i 2020.

Relaterte faktasider