Varsel om vedlikehold helgen 16. og 17. oktober

På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl. 17:00 til 21:00.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Statistikkbanken

Om Statistikkbanken

I Statistikkbanken kan du lage detaljerte tabeller med tidsserier. Det finnes også et API mot Statistikkbanken.

SSBs publiseringstidspunkt er fast, kl. 08.00.

Klokka 05.00 og 11.30 oppdateres Statistikkbankens metadata. Dette gjør alle tabeller midlertidig utilgjengelige i opptil fem minutter. Publiserte tall som skal revideres vises som ‘ . ’ eller ‘ 0 ’ i tidsrommet 05.00 – 08.00.


Velg statistikkområde og tabell