316983
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/laeiby/aar
316983
statistikk
2018-06-20T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Bygg, bolig og eiendom
no
laeiby, Landbrukseiendommer, gårdsbruk, skogareal, skogeiendommer, jordbrukseiendommer, bosetting, boligbygninger, driftsbygninger, jordbruksarealEiendom, Landbrukseiendommer , Jord, skog, jakt og fiskeri, Bygg, bolig og eiendom
true

Landbrukseiendommer

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

30 485

landbrukseiendommer med boligbygning uten fast bosetting

Landbrukseiendommer1
2017
AntallProsent av alle eiendommer
1Omfatter eiendommer som har minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal.
I alt183 639100
Type eiendom
Eiendom med jordbruksareal162 37388
Eiendom med produktivt skogareal131 38672
Eiendom med boligbygning146 10080
Eiendom med boligbygning uten fast bosetting30 48517
 
Type eier
Mann123 48367
Kvinne47 12426
Dødsbo/upersonlig/uoppgitt13 0327

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Landbrukseiendommer, innbyggere og bosatte, etter kommunenes folketall og type landbrukseiendom

Landbrukseiendommer, innbyggere og bosatte, etter kommunenes folketall og type landbrukseiendom
Personer i NorgePersoner bosatt på landbrukseiendomLandbrukseiendommer i altLandbrukseiendommer med bolighusUbebodde landbrukseiendommer med bolighusØvrige landbrukseiendommer
1Basert på folketallet 1. januar for gjeldende år.
2017
Hele landet5 258 317372 656183 639146 10030 48537 539
Kommunenes folketall1
Færre enn 2 500 innbyggere189 68248 45231 42523 9887 3247 437
2 500 - 4 999 innbyggere350 19274 36740 37232 2797 8868 093
5 000 - 9 999 innbyggere612 49794 21746 69637 8917 8608 805
10 000 - 24 999 innbyggere1 133 64096 28141 08733 2965 0947 791
25 000 innbyggere og over2 972 30659 33924 05918 6462 3215 413

Tabell 2 
Landbrukseiendommer, bebyggelse og fast bosetting

Landbrukseiendommer, bebyggelse og fast bosetting1
Landbrukseiendommer i altBebygde landbrukseiendommerBebygde landbrukseiendommer (prosent)Landbrukseiendommer med boligbygningLandbrukseiendommer med boligbygning og bosettingLandbrukseiendommer med boligbygning uten bosetting (prosent)Personer i alt bosatt på landbrukseiendommer med boligbygg
1Omfatter eiendommer som har minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal.
2017
Hele landet183 639167 07091,0146 100115 61520,9372 656
Fylke
Østfold6 7205 99789,25 4304 88610,016 886
Akershus7 5646 65888,06 0155 5128,421 357
Oslo15212481,6846917,9473
Hedmark15 90814 59091,713 01310 68217,932 584
Oppland14 75813 52191,612 03710 30714,433 626
Buskerud9 5828 71591,07 6086 55513,822 743
Vestfold4 6034 18190,83 8323 5756,713 034
Telemark8 1777 50491,86 5525 22320,316 012
Aust-Agder5 5864 97789,14 4523 42223,110 024
Vest-Agder7 5026 68089,05 8024 14528,612 001
Rogaland10 3899 47091,28 4257 17314,928 140
Hordaland13 58612 72593,711 0758 37024,426 660
Sogn og Fjordane10 1849 77396,09 0166 81324,422 064
Møre og Romsdal13 72512 95194,411 6129 37919,228 890
Sør-Trøndelag (-2017)10 93410 10492,48 8387 17618,824 716
Nord-Trøndelag (-2017)9 3638 63292,27 7756 70913,723 981
Nordland18 80916 66588,613 4818 20239,220 989
Troms - Romsa12 14410 64187,68 5205 66933,513 880
Finnmark - Finnmárku3 9533 16280,02 5331 74831,04 596
 
Eier
Mann123 483115 43993,5103 65785 03418,0279 157
Kvinne47 12442 84890,937 16327 67425,582 434
Dødsbo/upersonlig/uoppgitt13 0328 78367,45 2802 90744,911 065
 
Eid jordbruksareal
0 - 4 dekar21 26613 50263,57 0184 11341,410 727
5 - 49 dekar99 67492 19892,580 03157 29628,4156 080
50 - 99 dekar29 25228 43697,227 05323 75112,278 653
100 - 199 dekar22 06321 66598,221 01919 8285,777 003
200 - 299 dekar6 8936 80998,86 6426 4083,528 063
300 - 499 dekar3 5093 48299,23 3943 3082,516 366
500 dekar og mer98297899,69439113,45 764
 
Produktivt skogareal
0-24 dekar52 25347 00089,940 48930 84023,891 071
25-99 dekar45 54339 62487,033 71825 72923,777 395
100-249 dekar34 55631 74691,928 14522 25920,971 217
250-499 dekar22 70421 33694,019 28915 87417,754 336
500-999 dekar15 81715 09495,413 73611 63015,341 954
1 000-1 999 dekar7 9757 65095,96 9095 99613,222 517
2 000-4 999 dekar3 5603 42996,32 9702 59612,610 313
5 000-19 999 dekar99896796,970760814,03 090
20 000 dekar eller mer23322496,11378339,4763

Tabell 3 
Bygninger på landbrukseiendommer

Bygninger på landbrukseiendommer1
Bebygde landbrukseiendommerBebygde landbrukseiendommer med byggeaktivitet siste 10 år (prosent)Bygninger i altBygninger med SEFRAK-registrering (prosent)2Boligbygninger i altDriftsbygningerSeterhus, skogskoier, naust mmØvrige bygninger
1Omfatter eiendommer som har minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal.
2Omfatter bygninger som er oppført før 1900. I Finnmark er bygninger fra før 1945 registrert.
2017
Hele landet167 07021,0951 93421,6205 428443 50086 187216 819
Fylker
Østfold5 99724,032 55918,87 89018 0954906 084
Akershus6 65821,839 39623,59 62617 90748911 374
Oslo12430,62 11425,4301214991 500
Hedmark14 59018,792 86626,419 20646 3776 92720 356
Oppland13 52121,696 97123,018 38552 9568 64516 985
Buskerud8 71523,165 52629,311 76334 3614 48314 919
Vestfold4 18123,522 24822,75 30210 6164205 910
Telemark7 50422,446 52725,29 45821 7162 82812 525
Aust-Agder4 97724,024 71130,75 49710 7551 4616 998
Vest-Agder6 68023,528 18626,37 06612 1091 7457 266
Rogaland9 47034,755 31211,513 39026 8993 18711 836
Hordaland12 72521,875 53023,815 23433 58711 49815 211
Sogn og Fjordane9 77318,863 89326,813 24032 6898 7689 196
Møre og Romsdal12 95120,270 63726,915 33129 8199 76115 726
Sør-Trøndelag (-2017)10 10424,363 33417,412 95331 1376 40512 839
Nord-Trøndelag (-2017)8 63223,747 29211,811 08423 0124 1179 079
Nordland16 66513,168 52910,916 29222 3808 25321 604
Troms - Romsa10 64113,843 75814,410 40014 8225 84512 691
Finnmark - Finnmárku3 16210,812 5458,83 0104 0497664 720

Om statistikken

Statistikken omfatter tall for antall landbrukseiendommer, arealressurser, antall og type bygninger, bosetting på landbrukseiendommer samt eieropplysninger.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Landbrukseiendom

Eiendom som benyttes eller kan benyttes til jord- og/eller skogbruk. Alt som tilhører samme eier i en kommune hører til samme landbrukseiendom uten hensyn til om den omfatter flere matrikkelnumre (grunneiendommer). Noen eiendommer følger ikke hovedregelen. Det gjelder f.eks. en del offentlig eide eiendommer som tilhører ulike forvaltningsområder. 

Bygningstype

Bygningstype blir fastlagt etter hvilken funksjon en bygning skal ha. I denne statistikken omfatter kategorien boligbygninger bygningskodene 111 – 199, med unntak av kodene 161, 171, 172, 181, 182 og 183, driftsbygninger består av bygningskodene 231 – 249 og seterhus, skogskoier, naust med mer av bygningskodene 171,172 og 183. "Øvrige bygninger" utgjør resten av bygningskodene.

Byggeaktivitet siste 10 år

Opplysninger hentes fra bygningsdelen av Matrikkelen. "Byggeaktivitet siste 10 år" er knyttet til bygninger med igangsattdato for nybygg/tilbygg/ombygging i aktuell tiårsperiode.

Bosetting

En landbrukseiendom regnes som bosatt dersom minst en person i Det sentrale folkeregisteret er registrert med fast adresse på eiendommen.

Standard klassifikasjoner

Bygningstype

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke og kommune.

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata blir tatt vare på i det ordinære datalagringssystemet i SSB.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi et bilde av bebyggelse, bosetting og arealer på landbrukseiendommer. Statistikken omfatter også opplysninger om eierne av landbrukseiendommer og næringsaktivitet.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlige etater og ulike næringsorganisasjoner. Forsknings- og utdanningsinstitusjoner og media er andre brukere av statistikken.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken "Strukturen i skogbruket" omfatter landbrukseiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal og statistikken "Strukturen i jordbruket" omfatter landbrukseiendommer med aktiv jordbruksdrift i egen regi.

Enhetene i statistikken "Strukturen i skogbruket" følger hovedregelen for hva som er en landbrukseiendom (se Definisjoner). Det medfører at antall eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal er noe lavere i skogstatistikken enn i statistikken for landbrukseiendommer.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§2-1, 3-2 (adm. edb-systemer)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Fram til og med 2010 omfattet statistikken alle landbrukseiendommer i Landbruksregisteret per desember for aktuell årgang med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal .

Fra og med 2012 bygger deler av statistikken på endret datagrunnlag. Matrikkelen, som er Kartverkets offentlige register over grunneiendommer, eiendommer og eiere, har også et digtitalt eiendomskart. Dette har sammen med data fra Landbruksregisteret og Arealressurskart fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vært grunnlaget for en GIS-analyse som har ført fram til et nytt datagrunnlag for arealer og eiendomsstruktur. Den kartbaserte informasjonen har ført til at vi har bedre kontroll med de ulike arealtypene på eiendommene. Noen av eiendommene i Landbruksregisteret er tatt ut fordi de ikke oppfyller kravene til en landbrukseiendom, mens andre eiendommer har kommet til. Statistikken omfatter landbrukseiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal.

Statistikken for 2015 bygger på en ny utgave av GIS-analysen med data for 2015. For kommende år vil det bli gjennomført GIS-analyser for vedlikehold av eiendomspopulasjonen og arealressursene med 2 - 3 års mellomrom.

 

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på data fra Landbruksregisteret, Matrikkelen, Virksomhets- og foretaksregisteret, Det sentrale folkeregisteret, SEFRAK-data om bygninger bygd før 1900 og fredete bygninger samt SSBs Totalpopulasjon for jordbruksbedrifter. Tall for bosetting er per 1. januar gjeldene år, mens eieropplysningene er per 31. desember gjeldene år.

Landbruksregisteret er landbrukets registerkjerne for tilskuddsforvaltning og administrasjon. Landbruks- og matdepartementet er registereier, mens Landbruksdirektoratet har forvaltningsansvaret.

Matrikkelen er landets offisielle eiendomsregister. Den inneholder en oversikt over eiendommer, eiere, digitale eiendomsgrenser, adresser og bygninger. Kartverket er registereier.

SEFRAK er Riksantikvarens landsdekkende register over eldre bygninger og fredede bygninger.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken bygger på direkte utnyttelse av registre nevnt under 3.2.

Det blir gjennomført kontroller av dubletter og flere logiske kontroller.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Tall offentliggjøres ikke hvis det fører til fare for identifisering av enkelteiendommer.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken landbrukseiendommer ble første gang publisert i 2006. Tilsvarende statistikk er utarbeidet for 2000 . Ved sammenligning av statistikk for 2000 med årgangene fra 2006, kan kvalitetsheving av registrene og ulik populasjonsavgrensning være årsak til en del endringer på lokalt nivå. Det er ikke publisert tall for 2011. Det skyldes dels at ny metodikk for å bestemme populasjonen ble utviklet under Landbrukstelling 2010 og dels forsinkelse ved Bolig- og folketelling 2011 knyttet til adresser og bosetting.

Resultatene for 2000 ble blant annet presentert ved indikatoren "bosetting på bebygde landbrukseiendommer". For 2006 blir indikatoren "bosetting på landbrukseiendommer med boligbygninger" benyttet. Skifte av indikator førte til en endring i andelen ubebodde eiendommer.

Bygningstypene "helårsboliger benyttet som fritidsbolig" og "våningshus benyttet som fritidsbolig" inngår fra og med 2006-tallene som boligbygninger, mens de i 2000-tallene ikke var definert som boligbygninger.

Innføring av eiendomsskatt i en del kommuner har i enkelte tilfeller medført endringer i klassifisering av bygninger etter bygningstype. Spesielt kan omkoding av fritidsbolig til våningshus eller enebolig ha betydning for andel bebodde eiendommer med bolighus.

Et omfattende arbeid med oppdatering av gårdskart er nå avsluttet. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet utarbeidet kart som viser arealressurser og arealtall for hver enkelt landbrukseiendom.

Opplysninger om eier av landbrukseiendom blir fra og med 2007 hentet fra Matrikkelen, det vil si tinglyste hjemmelshavere. Dette omfatter både personer og selskap. Snaut 38 000 landbrukseiendommer har mer enn en eier, mange av disse er ektefeller. Som referanseeier for eiendommen har en i slike tilfeller valgt den som har størst eierandel, ved like andeler den eldste. Fra og med 2015 er det foretatt en justering i de tilfellene der det er flere eiere og der eieren med størst eierandel er død. I slike tilfeller velges den av øvrige eiere som har størst eierandel som referanseeier. Før 2007 er det eieropplysninger fra Landbruksregisteret som er benyttet. I en del tilfeller er det i Landbruksregisteret ført en kontaktperson eller et driftsselskap som eier, likeså er det uklart hvordan eieropplysningene behandles når kun deler av en eiendom har skiftet eier.

Bygninger som er ført som meldingssak etter at Matrikkelen i 2008 ble tatt i bruk som erstatning for GAB-registeret (Grunneiendom, Adresse, Bygning), har blitt mangelfullt registrert i 2008 og 2009. I 2010 er meldingssakene registrert, og de omfattet da 5000-6000 nye bygninger i landbruket.

Fram til og med 2010 omfattet statistikken landbrukseiendommer i Landbruksregisteret per desember for aktuell årgang med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal. Det nye GIS-baserte opplegget fra og med 2012 (se Produksjon) medførte en liten økning i totalt antall landbrukseiendommer.  Datagrunnlaget for 2013 og 2014 bygger i stor grad på de samme arealoppgavene som for 2012, men med noen justeringer basert på nye eiendommer i Landbruksregisteret eller eiendommer som er fjernet fra registeret. Deling av landbrukseiendommer (tun/bebyggelse, landbruksarealer som selges til andre landbrukseiendommer) er vanskelig å fange opp. Det betyr at endringer i publiserte tall fra 2014 til 2015 også kan omfatte noen endinger som faktisk skjedde i perioden 2012-2013 eller 2013-2014.     

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Feilkilder er feilføringer og manglende opplysninger ved innlegging av data i de ulike registrene som statistikken bygger på. Under kontroll av dataene i de ulike registrene kan det også oppstå feil.

De registrerte arealene i ulike registre kan være feil. Over tid skjer det omdisponering, tilkjøp og frasalg av arealer. Selv om registerdataene generelt er av god kvalitet, kan det forekomme feil på grunn av feilklassifisering, manglende oppdatering eller oppdatering til ulike tidspunkt. For eksempel kan en landbrukseiendom ha tilknyttet grunneiendom som er blitt omdisponert til annet enn landbruk. For upersonlige eiere, som fylker og kommuner, kan innslaget av feil grunneiendommer ha betydning, spesielt i forhold til antall bosatte. Alders- og sykehjem og utleieboliger kan ha blitt talt sammen med landbruksgrunneiendommer.

I slike tilfeller blir antall bosatte korrigert på grunneiedomsnivå. Dette gjøres ved at grunneiendommer med bygningstype som sykehjem, bo- og servicesenter, boligblokker osv, eller som totalt omfatter bygninger med mer enn seks boenheter, blir korrigert i forhold til bosetting. Oppsummert til landbrukseiendom utgjør dette om lag 10 000 personer på i alt ca 200 landbrukseiendommer.

Det gjenstår fremdeles en del kommuner som ikke har foretatt overgang fra matrikkeladresser til offisiell adresser (gateadresser). For noen kommuner tar dette mange år, i andre kommuner skjer det fort. I slike overgangsfaser kan ulike tidspunkt for ajourhold av informasjon i ulike registre få en viss betydning. Ulikt tidspunkt for oppdateringa i befolkningsregisteret og i Matrikkelen kan medføre manglende kopling av bosatte.

Den største feilkilden fra og med 2012 er mangelfull eiendomsidentifikasjon i Matrikkelen. Det er ikke alle eiendomsteiger det er mulig å finne eier eller eiere til i Matrikkelen. I andre tilfeller kan eiendomskartet mangle grunnleggende identifikasjon som gårdsnummer eller bruksnummer. Andre eiendomsteiger er det knyttet usikkerhet til med hensyn til hvem som eier og hvor eiendomsgrensene går. Det kan også være teiger som har tilknyttet mange matrikkelnummer og eiere. I opplegget for landbrukseiendommene er det gjort registerkoblinger med inntil fire eiere. I noen tilfeller vil det ikke være mulig å definere en eller flere eiendomsteiger som en egen landbrukseiendom. Disse eiendomsteigene, uten en klart definert eier, er tatt med i datagrunnlaget fordi de har jordbruksareal eller skogareal, og kommer som et tillegg til arealstatistikken for landbrukseiendommene. Restgruppen for 2015 av eiendomsteiger, uten en klart definert eier, hadde et totalareal på 44 666 km2, hvorav 81,6 km2 var jordbruksareal og 1 752 km2 var produktivt skogareal. I alt 87 prosent av arealet på teigene uten en klart definert eier besto av åpen fastmark, vann og bart fjell.

Revisjon

Ikke relevant

Analyser, artikler og publikasjoner

Færre bor på landbrukseiendommer

Færre bor på landbrukseiendommer

Publisert 20. juni 2018

I 2017 bodde det 373 000 personer på norske landbrukseiendommer. Det er drøyt 10 000 færre enn i 2016. Hver femte landbrukseiendom med bolighus sto ubebodd.

Les artikkelen

Landbruket i Norge 2015

Publisert 7. desember 2016

Nesten 80 prosent av det norske fastlandet er landbruksareal. I denne utgivelsen får du svar på det meste om jordbruk, skogbruk og jakt i Norge de siste 50 årene.

Les publikasjonen

Nedbygging av jordbruksareal

Publisert 6. juni 2017

Gjennom mange år har jordbruksareal blitt bygd ned til fordel for boliger, veger, industri og andre formål, men til nå har ikke omfanget vært kjent. Statistisk sentralbyrå (SSB) har derfor i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) analysert digitale kartdata for å kartlegge faktisk nedbygging og bruksendring av dyrka og dyrkbar jord.

Les publikasjonen

Jordbruk og miljø 2016

Publisert 22. mars 2017

Dei årlege rapportane om jordbruk og miljø har som mål å kaste lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Årets rapport syner mellom anna at talet på jordbruksbedrifter vart redusert med 41 prosent i perioden 1999 til 2015. Totalt var det 42 000 aktive jordbruksbedrifter i 2015.

Les publikasjonen

Mange bur på gard, færre er bønder

Publisert 29. april 2014

Ein av tolv nordmenn bur på eit gardsbruk. Det er registrert over 186 000 landbrukseigedomar i Noreg, men berre kvar fjerde har aktiv jordbruksdrift. I 1959 hadde nesten 200 000 gardar eiga drift.

Les artikkelen

Kulturlandskap i endring

Publisert 24. mars 2014

I perioden 2000-2012 var det ein nedgang på vel 5 prosent i talet på beitande husdyr som gjekk minst fem veker på utmarksbeite. Les om korleis endringar i jordbruket påverkar kulturlandskapet.

Les artikkelen

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB