ddd

Bil og bilkjøring

Fakta om bil og bilkjøring

Ingress

Hvor mange biler har vi i Norge, og hvordan bruker vi dem? Her finner du tall for norske personbiler, inkludert elbiler, og transport. Du finner også tall for trafikkens miljøkonsekvenser, samt tall for kollektivtrafikken og flyreiser.

Personbiler

Antall registrerte personbiler
Ikon av bil
Antall registrerte personbiler
2022
2 907 164
personbiler
6,9 % fra fem år før
Antall registrerte personbiler

Volkswagen,Toyota,Volvo,Mercedes-Benz

De vanligste bilmerkene for personbiler

Volkswagen
2022
384 900
personbiler
Toyota
2022
334 616
personbiler
Volvo
2022
240 319
personbiler
Mercedes-Benz
2022
166 322
personbiler
Gjennomsnittlig alder på personbiler etter fylke

Diesel,Bensin,Elektrisk,Hybrider og annet

Personbiler etter drivstoff

Diesel
2022
1 135 538
personbiler
-12,3 % fra fem år før
Bensin
2022
822 133
personbiler
-27,9 fra fem år før
Elektrisk
2022
599 169
personbiler
331,1 % fra fem år før
Hybrider og annet
2022
349 172
personbiler
141,1 % fra fem år før
Artikkel / 6. desember 2023
Nysgjerrig på elbiler i Norge? Se siste elbilstatistikk her

Elbilstatistikk viser hvordan utviklingen av andel og antall elbiler i Norge har vært siden 2016 fordelt på hvert fylke.

Artikkel / 22. mars 2023
Elbiler kjøres nå mer enn bensinbiler

Den samlede kjørelengden for bensindrevne personbiler falt med 10,3 prosent fra 2021 til 2022. Nå kjører elbiler for første gang mer enn bensindrevne biler. Likevel kjøres fortsatt dieseldrevne personbiler mer enn bensin- og elbiler sammenlagt.

Elbiler

Import av elbiler

Elbiler

Ikon av elbil
Import av elbiler
Oktober 2023
7 171
personbiler
-52,3 % fra samme måned året før

Statistikk: Utenrikshandel med varer, Statistisk sentralbyrå

Antall elektriske biler over tid

Artikkel / 24. mars 2023
Fire av fem nye biler i 2022 var elbiler

I 2022 ble det førstegangsregistrert 174 000 personbiler i Norge. 79 prosent av disse var elbiler. Til sammen er nå 21 prosent av alle personbiler helelektriske.

Trafikkulykker

Drepte og hardt skadde i trafikken

Bilbruk

Andel av all reising som skjer i personbil
Ikon av bil
Andel av all reising som skjer i personbil
2022
76,1
%
-0,8 prosentpoeng fra ti år før
Total strekning kjørt på norske veier

¹ Produktet av reiselengde og antall personer som er transportert. Eksempel: En bil med 2 personer som kjører 10 kilometer har kjørt 2 x 10 = 20 personkilometer.
Artikkel / 1. august 2017
Køyrer nest mest i Europa

Bilen dominerer persontransporten både i Noreg og andre europeiske land. Nordmenn køyrer nest mest bil og har den lågaste delen kollektivtransport.

Oslo,Bergen,Stavanger,Trondheim

Pendling inn i de største byene (personer 20-66 år)

Oslo
2022
192 093
personer
15,1 % fra fem år før
Bergen
2022
41 802
personer
-17,3 % fra fem år før
Stavanger
2022
35 450
personer
18,0 % fra fem år før
Trondheim
2022
27 817
personer
Ingen endring fra fem år før
Artikkel / 7. mai 2020
Hvor mye pendling er det mellom kommuner?

Mange personer bor i en kommune og jobber i en annen. Statistisk sentralbyrå presenterer her en grafisk fremstilling av pendlingsstrømmer mellom kommuner.

Artikkel / 21. juli 2015
Slik ferierte vi på 70-tallet

Det var på den tiden utenlandsreiser var heller sjeldne, og flyturer var noe man pyntet seg til. Les hva nordmenn brukte sommerferien til på 1970-tallet.

Les mer om ferievaner før og nå på vår faktaside om ferie og fritid

Faktasider