332002
332002
faktaside
2017-12-05T11:14:00.000Z
no

Fakta om

Bil og transport

Innhold på siden

Hvor mange biler har vi i Norge, og hvordan bruker vi dem? Her finner du tall for norske personbiler, inkludert elbiler, og transport. Du finner også tall for trafikkens miljøkonsekvenser, samt tall for kollektivtrafikken og flyreiser.

Personbiler

Nøkkeltall

Antall registrerte personbiler

Antall registrerte personbiler

2751948  personbiler

[ 2018 ]

10.1 %

Endring siste fem år

Antall registrerte personbiler

Personbiler
Personbiler
1952 78643
1953 90771
1954 108034
1955 122143
1956 134111
1957 153391
1958 172630
1959 192748
1960 225439
1961 276514
1962 322214
1963 364782
1964 416170
1965 465707
1966 516368
1967 569693
1968 619592
1969 700316
1970 747966
1971 806556
1972 854237
1973 838140
1974 890361
1975 953657
1976 1022918
1977 1106605
1978 1146894
1979 1189754
1980 1233615
1981 1278817
1982 1337884
1983 1383367
1984 1429710
1985 1513954
1986 1592195
1987 1623137
1988 1621955
1989 1612674
1990 1613037
1991 1614623
1992 1619438
1993 1633088
1994 1653678
1995 1684664
1996 1661247
1997 1758001
1998 1786404
1999 1813642
2000 1851929
2001 1872862
2002 1899767
2003 1933660
2004 1977922
2005 2028909
2006 2084193
2007 2154837
2008 2197193
2009 2244039
2010 2308548
2011 2376426
2012 2442964
2013 2500265
2014 2555443
2015 2610352
2016 2662910
2017 2719395
2018 2751948
Antall registrerte personbiler
Personbiler
1952 78643
1953 90771
1954 108034
1955 122143
1956 134111
1957 153391
1958 172630
1959 192748
1960 225439
1961 276514
1962 322214
1963 364782
1964 416170
1965 465707
1966 516368
1967 569693
1968 619592
1969 700316
1970 747966
1971 806556
1972 854237
1973 838140
1974 890361
1975 953657
1976 1022918
1977 1106605
1978 1146894
1979 1189754
1980 1233615
1981 1278817
1982 1337884
1983 1383367
1984 1429710
1985 1513954
1986 1592195
1987 1623137
1988 1621955
1989 1612674
1990 1613037
1991 1614623
1992 1619438
1993 1633088
1994 1653678
1995 1684664
1996 1661247
1997 1758001
1998 1786404
1999 1813642
2000 1851929
2001 1872862
2002 1899767
2003 1933660
2004 1977922
2005 2028909
2006 2084193
2007 2154837
2008 2197193
2009 2244039
2010 2308548
2011 2376426
2012 2442964
2013 2500265
2014 2555443
2015 2610352
2016 2662910
2017 2719395
2018 2751948

Personbiler etter drivstoff

Diesel

1290442  personbiler

[ 2018 ]

16.2 %

Endring siste fem år

Bensin

1075179  personbiler

[ 2018 ]

21.4 %

Endring siste fem år

Elektrisk

195351  personbiler

[ 2018 ]

999.3 %

Endring siste fem år

Hybrider og annet

189884 personbiler

[ 2018 ]

Hybridbiler ble før 2016 telt som en del av kategoriene diesel eller bensin, avhengig av type drivstoff.  Vi kan derfor ikke vise hvor mange hybrider det var for fem år siden. Av samme grunn er også tallet for registrerte dieselbiler og bensinbiler noe for høyt før 2016.

kilde: Bilparken, Statistisk sentralbyrå

Elbiler

Nøkkeltall

Import av elbiler

Import av elbiler

11949 personbiler

[ Mars 2019 ]

99.3 %

Endring fra samme måned året før

Antall elektriske biler over tid

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Elbiler 2068 3909 8031 17770 38652 69134 97532 138983 195351
Antall elektriske biler over tid
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Elbiler 2068 3909 8031 17770 38652 69134 97532 138983 195351

De vanligste bilmerkene for personbiler

Volkswagen

390277  personbiler

[ 2018 ]

Toyota

344913  personbiler

[ 2018 ]

Volvo

223650  personbiler

[ 2018 ]

Ford

165600  personbiler

[ 2018 ]

Gjennomsnittlig alder på personbiler etter fylke

2018
2018
Oslo 7.3
Akershus 9.0
Hordaland 9.7
Buskerud 10.2
Vest-Agder 10.5
Rogaland 10.5
Østfold 11.1
Aust-Agder 11.3
Vestfold 11.3
Trøndelag 11.5
Telemark 11.6
Møre og Romsdal 11.8
Troms - Romsa 11.9
Nordland 12.1
Sogn og Fjordane 12.1
Finnmark - Finnmárku 12.2
Hedmark 12.8
Oppland 13.3
Gjennomsnittlig alder på personbiler etter fylke
2018
Oslo 7.3
Akershus 9.0
Hordaland 9.7
Buskerud 10.2
Vest-Agder 10.5
Rogaland 10.5
Østfold 11.1
Aust-Agder 11.3
Vestfold 11.3
Trøndelag 11.5
Telemark 11.6
Møre og Romsdal 11.8
Troms - Romsa 11.9
Nordland 12.1
Sogn og Fjordane 12.1
Finnmark - Finnmárku 12.2
Hedmark 12.8
Oppland 13.3

Trafikkulykker

Drepte og hardt skadde i trafikken

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Hardt skadd 1151 994 980 977 940 879 867 751 714 679 699 703 674 693 656 665
Drept 310 280 257 224 242 233 255 212 208 168 145 187 147 117 135 106
Drepte og hardt skadde i trafikken
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Hardt skadd 1151 994 980 977 940 879 867 751 714 679 699 703 674 693 656 665
Drept 310 280 257 224 242 233 255 212 208 168 145 187 147 117 135 106

Bilbruk

Nøkkeltall

76.3 %

andel av all reising som skjer i personbil

Andel av all reising som skjer i personbil

1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 2001 2006 2011 2016 2017
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 2001 2006 2011 2016 2017
Andel i personbil 68.9 74.5 74.8 77.4 79.2 77.8 76.9 76.2 77.4 77.1 76.2 76.3
Andel av all reising som skjer i personbil
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 2001 2006 2011 2016 2017
Andel i personbil 68.9 74.5 74.8 77.4 79.2 77.8 76.9 76.2 77.4 77.1 76.2 76.3

Nøkkeltall

63.8

milliarder personkilometer kjørt i personbil

Total strekning kjørt på norske veier

1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 2001 2006 2011 2016 2017
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 2001 2006 2011 2016 2017
Personkilometer 17.8 26.3 30.4 36.9 42.7 43.7 45.2 50.2 53.3 58.0 62.6 63.8
Total strekning kjørt på norske veier
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 2001 2006 2011 2016 2017
Personkilometer 17.8 26.3 30.4 36.9 42.7 43.7 45.2 50.2 53.3 58.0 62.6 63.8

Pendling

Pendling inn i de største byene (personer 20-66 år)

Oslo

172021  personer

[ 2018 ]

6.7 %

Endring siste fem år

Bergen

35961  personer

[ 2018 ]

0.3 %

Endring siste fem år

Stavanger

33733  personer

[ 2018 ]

1.1 %

Endring siste fem år

Trondheim

26736  personer

[ 2018 ]

0.9 %

Endring siste fem år

Pendlere til Oslo etter bostedsfylke på Østlandet

2018
2018
Akershus 113656
Buskerud 14241
Østfold 11798
Vestfold 4132
Oppland 4866
Hedmark 4270
Telemark 2560
Pendlere til Oslo etter bostedsfylke på Østlandet
2018
Akershus 113656
Buskerud 14241
Østfold 11798
Vestfold 4132
Oppland 4866
Hedmark 4270
Telemark 2560

Kollektivtrafikk

Nøkkeltall

Andelen av alle kollektivreiser som er med buss

Andelen av alle kollektivreiser som er med buss

59.8 %

[ 2017 ]

0.9 prosentpoeng

Endring fra året før

Passasjerer i kollektivtrafikken

Buss Trikk og bane Tog Båt
Buss Trikk og bane Tog Båt
1. kvartal 2005 75.4 25.1 12.5 1.9
2. kvartal 2005 70.1 23.0 12.2 2.4
3. kvartal 2005 59.6 23.2 13.0 2.8
4. kvartal 2005 76.0 25.3 13.3 2.3
1. kvartal 2006 77.7 26.8 12.9 2.0
2. kvartal 2006 66.4 22.8 12.8 2.2
3. kvartal 2006 58.8 22.3 13.6 2.6
4. kvartal 2006 73.5 24.7 13.9 1.9
1. kvartal 2007 68.6 31.9 13.2 1.9
2. kvartal 2007 66.1 19.5 13.1 2.5
3. kvartal 2007 60.8 24.0 14.2 2.7
4. kvartal 2007 76.5 28.8 14.3 2.0
1. kvartal 2008 67.3 21.8 13.9 2.0
2. kvartal 2008 66.5 21.9 14.4 2.8
3. kvartal 2008 61.1 29.8 14.9 3.1
4. kvartal 2008 76.5 32.0 14.9 2.1
1. kvartal 2009 80.6 32.1 13.8 1.9
2. kvartal 2009 69.1 28.3 13.7 2.5
3. kvartal 2009 61.8 28.0 14.8 2.5
4. kvartal 2009 78.2 29.4 14.8 1.9
1. kvartal 2010 81.4 32.9 14.0 1.7
2. kvartal 2010 72.4 29.3 14.1 2.5
3. kvartal 2010 64.3 30.0 15.0 2.8
4. kvartal 2010 82.7 35.3 15.3 1.8
1. kvartal 2011 86.9 36.7 14.6 1.6
2. kvartal 2011 74.7 32.3 14.5 2.3
3. kvartal 2011 67.0 32.2 14.9 2.8
4. kvartal 2011 82.3 35.3 15.0 2.4
1. kvartal 2012 86.0 38.1 16.2 1.8
2. kvartal 2012 76.7 34.6 15.7 2.4
3. kvartal 2012 70.4 34.0 14.7 2.6
4. kvartal 2012 87.4 36.0 16.0 1.9
1. kvartal 2013 87.8 36.5 16.6 1.7
2. kvartal 2013 82.4 36.1 17.7 2.4
3. kvartal 2013 71.1 35.2 16.2 3.0
4. kvartal 2013 90.7 39.0 16.7 2.0
1. kvartal 2014 92.9 40.5 17.4 1.9
2. kvartal 2014 81.1 36.5 17.9 2.7
3. kvartal 2014 75.9 36.6 17.4 2.9
4. kvartal 2014 90.1 38.4 17.6 2.0
1. kvartal 2015 89.7 41.3 18.3 1.9
2. kvartal 2015 80.8 38.9 19.0 2.6
3. kvartal 2015 74.5 39.3 18.3 3.1
4. kvartal 2015 88.3 41.7 18.5 2.4
1. kvartal 2016 95.7 44.1 18.9 2.2
2. kvartal 2016 88.5 40.5 19.5 2.6
3. kvartal 2016 81.0 41.3 19.4 3.3
4. kvartal 2016 96.3 43.3 16.8 2.3
1. kvartal 2017 105.3 46.5 19.0 2.2
2. kvartal 2017 91.7 44.2 18.3 2.6
3. kvartal 2017 85.7 42.3 17.5 3.4
4. kvartal 2017 110.6 50.1 19.8 3.3
1. kvartal 2018 102.2 45.7 19.2 2.1
2. kvartal 2018 98.2 44.2 20.4 3.4
3. kvartal 2018 85.2 40.0 18.3 3.6
4. kvartal 2018 107.4 50.6 20.8 2.4
Passasjerer i kollektivtrafikken
Buss Trikk og bane Tog Båt
1. kvartal 2005 75.4 25.1 12.5 1.9
2. kvartal 2005 70.1 23.0 12.2 2.4
3. kvartal 2005 59.6 23.2 13.0 2.8
4. kvartal 2005 76.0 25.3 13.3 2.3
1. kvartal 2006 77.7 26.8 12.9 2.0
2. kvartal 2006 66.4 22.8 12.8 2.2
3. kvartal 2006 58.8 22.3 13.6 2.6
4. kvartal 2006 73.5 24.7 13.9 1.9
1. kvartal 2007 68.6 31.9 13.2 1.9
2. kvartal 2007 66.1 19.5 13.1 2.5
3. kvartal 2007 60.8 24.0 14.2 2.7
4. kvartal 2007 76.5 28.8 14.3 2.0
1. kvartal 2008 67.3 21.8 13.9 2.0
2. kvartal 2008 66.5 21.9 14.4 2.8
3. kvartal 2008 61.1 29.8 14.9 3.1
4. kvartal 2008 76.5 32.0 14.9 2.1
1. kvartal 2009 80.6 32.1 13.8 1.9
2. kvartal 2009 69.1 28.3 13.7 2.5
3. kvartal 2009 61.8 28.0 14.8 2.5
4. kvartal 2009 78.2 29.4 14.8 1.9
1. kvartal 2010 81.4 32.9 14.0 1.7
2. kvartal 2010 72.4 29.3 14.1 2.5
3. kvartal 2010 64.3 30.0 15.0 2.8
4. kvartal 2010 82.7 35.3 15.3 1.8
1. kvartal 2011 86.9 36.7 14.6 1.6
2. kvartal 2011 74.7 32.3 14.5 2.3
3. kvartal 2011 67.0 32.2 14.9 2.8
4. kvartal 2011 82.3 35.3 15.0 2.4
1. kvartal 2012 86.0 38.1 16.2 1.8
2. kvartal 2012 76.7 34.6 15.7 2.4
3. kvartal 2012 70.4 34.0 14.7 2.6
4. kvartal 2012 87.4 36.0 16.0 1.9
1. kvartal 2013 87.8 36.5 16.6 1.7
2. kvartal 2013 82.4 36.1 17.7 2.4
3. kvartal 2013 71.1 35.2 16.2 3.0
4. kvartal 2013 90.7 39.0 16.7 2.0
1. kvartal 2014 92.9 40.5 17.4 1.9
2. kvartal 2014 81.1 36.5 17.9 2.7
3. kvartal 2014 75.9 36.6 17.4 2.9
4. kvartal 2014 90.1 38.4 17.6 2.0
1. kvartal 2015 89.7 41.3 18.3 1.9
2. kvartal 2015 80.8 38.9 19.0 2.6
3. kvartal 2015 74.5 39.3 18.3 3.1
4. kvartal 2015 88.3 41.7 18.5 2.4
1. kvartal 2016 95.7 44.1 18.9 2.2
2. kvartal 2016 88.5 40.5 19.5 2.6
3. kvartal 2016 81.0 41.3 19.4 3.3
4. kvartal 2016 96.3 43.3 16.8 2.3
1. kvartal 2017 105.3 46.5 19.0 2.2
2. kvartal 2017 91.7 44.2 18.3 2.6
3. kvartal 2017 85.7 42.3 17.5 3.4
4. kvartal 2017 110.6 50.1 19.8 3.3
1. kvartal 2018 102.2 45.7 19.2 2.1
2. kvartal 2018 98.2 44.2 20.4 3.4
3. kvartal 2018 85.2 40.0 18.3 3.6
4. kvartal 2018 107.4 50.6 20.8 2.4

Billettinntekter i kollektivtrafikken

Buss

5731 millioner kroner

[ 2017 ]

4.8 %

Endring fra året før

Tog

5540 millioner kroner

[ 2017 ]

3.8 %

Endring fra året før

Trikk og bane

1853 millioner kroner

[ 2017 ]

10.3 %

Endring fra året før

Båt

594 millioner kroner

[ 2017 ]

3.9 %

Endring fra året før

Fly og ferie

Flyreiser

Passasjerer på norske flyplasser totalt, siste 12 måneder

57.7 millioner passasjerer

[ Desember 2018 ]

2.6 %

Endring fra året før

Andelen av passasjerer totalt som reiser fra eller via Oslo lufthavn, siste 4 kvartaler

49.3 %

[ 4. kvartal 2018 ]

0.6 prosentpoeng

Endring fra året før

Passasjerer regnes her både ved ankomst og avgang, for å vise den totale trafikken på norske flyplasser

kilde: Lufttransport, Statistisk sentralbyrå

Flygninger siste 12 måneder

Januar 2018 Februar 2018 Mars 2018 April 2018 Mai 2018 Juni 2018 Juli 2018 August 2018 September 2018 Oktober 2018 November 2018 Desember 2018
Januar 2018 Februar 2018 Mars 2018 April 2018 Mai 2018 Juni 2018 Juli 2018 August 2018 September 2018 Oktober 2018 November 2018 Desember 2018
Innenlandske flygninger 1221307 1257845 1375428 1447690 1476664 1518667 1278321 1466227 1518968 1564660 1452873 1191888
Utenlandske flygninger 1479139 1542810 1826239 1859962 2096831 2380705 2896492 2425675 2195212 2108693 1673702 1623304
Flygninger siste 12 måneder
Januar 2018 Februar 2018 Mars 2018 April 2018 Mai 2018 Juni 2018 Juli 2018 August 2018 September 2018 Oktober 2018 November 2018 Desember 2018
Innenlandske flygninger 1221307 1257845 1375428 1447690 1476664 1518667 1278321 1466227 1518968 1564660 1452873 1191888
Utenlandske flygninger 1479139 1542810 1826239 1859962 2096831 2380705 2896492 2425675 2195212 2108693 1673702 1623304

Feriereiser

Korte ferier innenlands

1.79  millioner reiser

[ 4. kvartal 2018 ]

0 %

Endring fra samme periode året før

Korte ferier utenlands

0.53  millioner reiser

[ 4. kvartal 2018 ]

12.8 %

Endring fra samme periode året før

Lange ferier innenlands

0.67  millioner reiser

[ 4. kvartal 2018 ]

1.5 %

Endring fra samme periode året før

Lange ferier utenlands

0.83  millioner reiser

[ 4. kvartal 2018 ]

6.7 %

Endring fra samme periode året før

Feriereiser inkluderer alle reiser, uavhengig av om reisen er foretatt med bil, fly eller annet transportmiddel.

Korte feriereiser har fra 1 til 3 overnattinger. Lange feriereiser har 4 eller flere overnattinger.

kilde: Reiseundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå

Penger brukt på feriereiser innen- og utenlands

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Utenlands 38.7 42.4 49.5 47.4 51.5 47.7 53.0 60.6 70.6 86.9 91.8 95.7 91.7 106.8 88.1
Innenlands 21.9 24.9 26.1 21.2 23.7 23.5 23.4 23.5 23.4 32.1 32.7 33.4 36.0 39.9 43.7
Penger brukt på feriereiser innen- og utenlands
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Utenlands 38.7 42.4 49.5 47.4 51.5 47.7 53.0 60.6 70.6 86.9 91.8 95.7 91.7 106.8 88.1
Innenlands 21.9 24.9 26.1 21.2 23.7 23.5 23.4 23.5 23.4 32.1 32.7 33.4 36.0 39.9 43.7

Transport

Nøkkeltall

Sysselsatte i transport

Sysselsatte i transport

153418  Personer

[ 2017 ]

0.4 %

Endring fra forrige år

Sysselsatte i transport

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Landtransport 69441 68635 67860 69165 69313 69320 70441 73876 74027
Sjøfart 25496 24562 24587 25133 25372 26291 26432 24942 24227
Lufttransport 7024 6735 6786 7301 10048 7576 7558 7045 6758
Tilknyttete tjenester og lagring 28824 28675 28815 29829 27034 30174 30739 32237 30654
Post- og budtjenester 25297 23518 22139 20937 20353 19667 19973 19907 18312
Sysselsatte i transport
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Landtransport 69441 68635 67860 69165 69313 69320 70441 73876 74027
Sjøfart 25496 24562 24587 25133 25372 26291 26432 24942 24227
Lufttransport 7024 6735 6786 7301 10048 7576 7558 7045 6758
Tilknyttete tjenester og lagring 28824 28675 28815 29829 27034 30174 30739 32237 30654
Post- og budtjenester 25297 23518 22139 20937 20353 19667 19973 19907 18312

Alle typer arbeid med transport, fra kjøring av drosjer og busser til varetransport og støttefunksjoner, telles med når vi angir tallet på sysselsatte.

Tonn transporterte varer etter transportform

Veitransport

269  millioner tonn

[ 2017 ]

4.6 %

Endring fra året før

Rørtransport

109 millioner tonn

[ 2017 ]

6 %

Endring fra året før

Sjøtransport

78 millioner tonn

[ 2017 ]

2.6 %

Endring fra året før

Jernbanetransport

10  millioner tonn

[ 2017 ]

0 %

Endring fra året før

Tallene viser transport mellom steder i Norge, enten den er utført av norskregistrerte eller utenlandskregistrerte transportmidler. Transport mellom Norge og utlandet er ikke inkludert.

kilde: Innenlandske transportytelser, Statistisk sentralbyrå

Tonn varer transportert over grensen etter lastebilers nasjonalitet i utvalg

2. kvartal 2000 3. kvartal 2000 4. kvartal 2000 1. kvartal 2001 2. kvartal 2001 3. kvartal 2001 4. kvartal 2001 1. kvartal 2002 2. kvartal 2002 3. kvartal 2002 4. kvartal 2002 1. kvartal 2003 2. kvartal 2003 3. kvartal 2003 4. kvartal 2003 1. kvartal 2004 2. kvartal 2004 3. kvartal 2004 4. kvartal 2004 1. kvartal 2005 2. kvartal 2005 3. kvartal 2005 4. kvartal 2005 1. kvartal 2006 2. kvartal 2006 3. kvartal 2006 4. kvartal 2006 1. kvartal 2007 2. kvartal 2007 3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 1. kvartal 2008 2. kvartal 2008 3. kvartal 2008 4. kvartal 2008 1. kvartal 2009 2. kvartal 2009 3. kvartal 2009 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 4. kvartal 2010 1. kvartal 2011 2. kvartal 2011 3. kvartal 2011 4. kvartal 2011 1. kvartal 2012 2. kvartal 2012 3. kvartal 2012 4. kvartal 2012 1. kvartal 2013 2. kvartal 2013 3. kvartal 2013 4. kvartal 2013 1. kvartal 2014 2. kvartal 2014 3. kvartal 2014 4. kvartal 2014 1. kvartal 2015 2. kvartal 2015 3. kvartal 2015 4. kvartal 2015 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 1. kvartal 2017 2. kvartal 2017 3. kvartal 2017 4. kvartal 2017
2. kvartal 2000 3. kvartal 2000 4. kvartal 2000 1. kvartal 2001 2. kvartal 2001 3. kvartal 2001 4. kvartal 2001 1. kvartal 2002 2. kvartal 2002 3. kvartal 2002 4. kvartal 2002 1. kvartal 2003 2. kvartal 2003 3. kvartal 2003 4. kvartal 2003 1. kvartal 2004 2. kvartal 2004 3. kvartal 2004 4. kvartal 2004 1. kvartal 2005 2. kvartal 2005 3. kvartal 2005 4. kvartal 2005 1. kvartal 2006 2. kvartal 2006 3. kvartal 2006 4. kvartal 2006 1. kvartal 2007 2. kvartal 2007 3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 1. kvartal 2008 2. kvartal 2008 3. kvartal 2008 4. kvartal 2008 1. kvartal 2009 2. kvartal 2009 3. kvartal 2009 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 4. kvartal 2010 1. kvartal 2011 2. kvartal 2011 3. kvartal 2011 4. kvartal 2011 1. kvartal 2012 2. kvartal 2012 3. kvartal 2012 4. kvartal 2012 1. kvartal 2013 2. kvartal 2013 3. kvartal 2013 4. kvartal 2013 1. kvartal 2014 2. kvartal 2014 3. kvartal 2014 4. kvartal 2014 1. kvartal 2015 2. kvartal 2015 3. kvartal 2015 4. kvartal 2015 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 1. kvartal 2017 2. kvartal 2017 3. kvartal 2017 4. kvartal 2017
Danmark 84352 89163 99010 94017 89888 89617 94093 86044 97828 96092 107206 104734 105854 108588 112268 101967 104981 106393 109856 96101 108169 99870 98924 91921 92618 83476 94618 89576 99094 107569 118551 102624 126933 115045 108280 101388 108365 115866 107556 100418 109296 116934 130197 126476 138214 132803 149910 149757 156952 141073 149237 144004 155746 141841 150877 148687 162485 156112 158102 156304 153073 147152 153277 146713 171517 151959 158703 157286 161567 162570 161669
Estland 5400 6633 10040 8390 8642 9619 13589 10669 10901 13324 20339 20832 14837 22516 24689 17573 14088 21266 26384 20176 22528 26194 30392 25589 25238 28877 32356 32336 32852 32261 37267 33543 37324 33361 31087 26228 28598 33320 39401 36671 39476 40990 49301 45223 46142 49378 52497 50095 59430 58547 60455 59339 70036 63279 64060 68696 69829 69126 70873 74163 77401 76656 74861 83436 96790 86248 80274 91086 96554 90326 89169
Litauen 1954 2089 2163 2154 3055 3740 4598 4509 4892 5922 7765 8949 7299 9562 9604 6732 7412 8349 10869 8450 10203 11131 12683 11498 12242 14900 17167 16363 16746 17543 18583 16648 19331 20381 19034 18718 19659 20334 21709 24769 26999 27042 30694 31948 30101 34568 37507 34704 39173 43656 40593 38928 47377 46860 48202 52887 56792 57088 60921 60883 64849 63856 64623 66837 77787 73756 80090 81940 82977 92089 101076
Norge 519835 486098 463222 508473 538302 450252 499172 495678 536043 448324 483351 479321 534885 462634 516127 530041 602457 531844 597775 568719 636992 552351 572974 590510 648906 589624 628405 650345 685091 638424 670989 639902 726311 568704 556736 511553 526522 472198 510142 517333 596311 507521 531194 530363 559719 488692 513266 509409 511169 488401 477347 470871 512532 459943 508396 454611 445700 423749 418611 419554 434730 388826 424000 389978 443477 358893 397980 429865 419803 369765 433738
Polen 13330 12719 16387 15111 17402 16535 16230 15314 20201 19173 21385 21704 26103 27217 26546 28499 31700 31345 31643 33999 45035 41332 45391 44946 58307 51822 55607 56684 59485 58574 64925 63520 77487 66994 62269 59247 69024 68450 70189 71556 75548 73526 75429 73095 84661 83375 89417 93294 103484 105867 111838 114246 140136 147388 140953 140004 151245 138778 142790 143240 158526 147978 145056 143722 185400 167335 167527 170593 194419 181602 179714
Sverige 551819 466723 483890 537414 552150 506910 550168 521651 626049 540338 595462 585449 626330 546538 588505 602956 663553 595187 629488 585906 627956 586601 649613 652104 692869 601629 698641 675778 765554 673841 744653 664502 749797 626852 605414 570180 635786 561035 621556 599518 681296 620076 654363 638445 724127 687205 719940 727938 753823 696387 715981 689172 814839 728769 688436 696365 749656 722279 736487 703786 772936 695001 672999 656620 768815 691344 673367 717769 756739 712091 734404
Tyskland 27797 28403 28606 25995 31256 35397 36625 32501 36981 34001 35499 36833 37251 38822 37836 35763 40807 44794 43082 46055 54249 51181 52153 53468 59994 62386 64113 60058 57091 55837 60256 64031 83122 79213 67260 58073 67555 67552 66459 66377 73155 72549 71427 72728 91481 81355 79892 86293 85198 86881 87218 86154 95380 88167 84064 81398 94678 86972 83475 83821 92333 88855 88073 91383 97457 90554 89230 89002 95638 92062 91349
Tonn varer transportert over grensen etter lastebilers nasjonalitet i utvalg
2. kvartal 2000 3. kvartal 2000 4. kvartal 2000 1. kvartal 2001 2. kvartal 2001 3. kvartal 2001 4. kvartal 2001 1. kvartal 2002 2. kvartal 2002 3. kvartal 2002 4. kvartal 2002 1. kvartal 2003 2. kvartal 2003 3. kvartal 2003 4. kvartal 2003 1. kvartal 2004 2. kvartal 2004 3. kvartal 2004 4. kvartal 2004 1. kvartal 2005 2. kvartal 2005 3. kvartal 2005 4. kvartal 2005 1. kvartal 2006 2. kvartal 2006 3. kvartal 2006 4. kvartal 2006 1. kvartal 2007 2. kvartal 2007 3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 1. kvartal 2008 2. kvartal 2008 3. kvartal 2008 4. kvartal 2008 1. kvartal 2009 2. kvartal 2009 3. kvartal 2009 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 4. kvartal 2010 1. kvartal 2011 2. kvartal 2011 3. kvartal 2011 4. kvartal 2011 1. kvartal 2012 2. kvartal 2012 3. kvartal 2012 4. kvartal 2012 1. kvartal 2013 2. kvartal 2013 3. kvartal 2013 4. kvartal 2013 1. kvartal 2014 2. kvartal 2014 3. kvartal 2014 4. kvartal 2014 1. kvartal 2015 2. kvartal 2015 3. kvartal 2015 4. kvartal 2015 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 1. kvartal 2017 2. kvartal 2017 3. kvartal 2017 4. kvartal 2017
Danmark 84352 89163 99010 94017 89888 89617 94093 86044 97828 96092 107206 104734 105854 108588 112268 101967 104981 106393 109856 96101 108169 99870 98924 91921 92618 83476 94618 89576 99094 107569 118551 102624 126933 115045 108280 101388 108365 115866 107556 100418 109296 116934 130197 126476 138214 132803 149910 149757 156952 141073 149237 144004 155746 141841 150877 148687 162485 156112 158102 156304 153073 147152 153277 146713 171517 151959 158703 157286 161567 162570 161669
Estland 5400 6633 10040 8390 8642 9619 13589 10669 10901 13324 20339 20832 14837 22516 24689 17573 14088 21266 26384 20176 22528 26194 30392 25589 25238 28877 32356 32336 32852 32261 37267 33543 37324 33361 31087 26228 28598 33320 39401 36671 39476 40990 49301 45223 46142 49378 52497 50095 59430 58547 60455 59339 70036 63279 64060 68696 69829 69126 70873 74163 77401 76656 74861 83436 96790 86248 80274 91086 96554 90326 89169
Litauen 1954 2089 2163 2154 3055 3740 4598 4509 4892 5922 7765 8949 7299 9562 9604 6732 7412 8349 10869 8450 10203 11131 12683 11498 12242 14900 17167 16363 16746 17543 18583 16648 19331 20381 19034 18718 19659 20334 21709 24769 26999 27042 30694 31948 30101 34568 37507 34704 39173 43656 40593 38928 47377 46860 48202 52887 56792 57088 60921 60883 64849 63856 64623 66837 77787 73756 80090 81940 82977 92089 101076
Norge 519835 486098 463222 508473 538302 450252 499172 495678 536043 448324 483351 479321 534885 462634 516127 530041 602457 531844 597775 568719 636992 552351 572974 590510 648906 589624 628405 650345 685091 638424 670989 639902 726311 568704 556736 511553 526522 472198 510142 517333 596311 507521 531194 530363 559719 488692 513266 509409 511169 488401 477347 470871 512532 459943 508396 454611 445700 423749 418611 419554 434730 388826 424000 389978 443477 358893 397980 429865 419803 369765 433738
Polen 13330 12719 16387 15111 17402 16535 16230 15314 20201 19173 21385 21704 26103 27217 26546 28499 31700 31345 31643 33999 45035 41332 45391 44946 58307 51822 55607 56684 59485 58574 64925 63520 77487 66994 62269 59247 69024 68450 70189 71556 75548 73526 75429 73095 84661 83375 89417 93294 103484 105867 111838 114246 140136 147388 140953 140004 151245 138778 142790 143240 158526 147978 145056 143722 185400 167335 167527 170593 194419 181602 179714
Sverige 551819 466723 483890 537414 552150 506910 550168 521651 626049 540338 595462 585449 626330 546538 588505 602956 663553 595187 629488 585906 627956 586601 649613 652104 692869 601629 698641 675778 765554 673841 744653 664502 749797 626852 605414 570180 635786 561035 621556 599518 681296 620076 654363 638445 724127 687205 719940 727938 753823 696387 715981 689172 814839 728769 688436 696365 749656 722279 736487 703786 772936 695001 672999 656620 768815 691344 673367 717769 756739 712091 734404
Tyskland 27797 28403 28606 25995 31256 35397 36625 32501 36981 34001 35499 36833 37251 38822 37836 35763 40807 44794 43082 46055 54249 51181 52153 53468 59994 62386 64113 60058 57091 55837 60256 64031 83122 79213 67260 58073 67555 67552 66459 66377 73155 72549 71427 72728 91481 81355 79892 86293 85198 86881 87218 86154 95380 88167 84064 81398 94678 86972 83475 83821 92333 88855 88073 91383 97457 90554 89230 89002 95638 92062 91349

Les også