Bil og bilkjøring

Fakta om bil og bilkjøring

Ingress

Hvor mange biler har vi i Norge, og hvordan bruker vi dem? Her finner du tall for norske personbiler, inkludert elbiler, og transport. Du finner også tall for trafikkens miljøkonsekvenser, samt tall for kollektivtrafikken og flyreiser.

Personbiler

Antall registrerte personbiler
Ikon av bil
Antall registrerte personbiler
2023
2 877 820
personbiler
4,6 % fra fem år før
Antall registrerte personbiler

Artikkel / 3. april 2024
Hvor mye bil kjører nordmenn?

Gjennomsnittlig kjørelengde for norske personbiler var 11 274 kilometer i 2023. Det er store variasjoner ut fra hvor i landet du bor, og hvilken type drivstoff du kjører med. Kjørelengden avhenger også av hvor gammel bilen din er.

Volkswagen,Toyota,Volvo,Mercedes-Benz

De vanligste bilmerkene for personbiler

Volkswagen
2023
373 088
personbiler
Toyota
2023
330 489
personbiler
Volvo
2023
241 289
personbiler
Mercedes-Benz
2023
162 913
personbiler
Gjennomsnittlig alder på personbiler etter fylke

Diesel,Bensin,Elektrisk,Hybrider og annet

Personbiler etter drivstoff

Diesel
2023
1 065 135
personbiler
-17,5 % fra fem år før
Bensin
2023
760 010
personbiler
-29,3 fra fem år før
Elektrisk
2023
689 169
personbiler
252,8 % fra fem år før
Hybrider og annet
2023
362 378
personbiler
90,8 % fra fem år før
Artikkel / 22. mars 2023
Elbiler kjøres nå mer enn bensinbiler

Den samlede kjørelengden for bensindrevne personbiler falt med 10,3 prosent fra 2021 til 2022. Nå kjører elbiler for første gang mer enn bensindrevne biler. Likevel kjøres fortsatt dieseldrevne personbiler mer enn bensin- og elbiler sammenlagt.

Elbiler

Import av elbiler

Elbiler

Ikon av elbil
Import av elbiler
Mars 2024
10 965
personbiler
-45,2 % fra samme måned året før

Statistikk: Utenrikshandel med varer, Statistisk sentralbyrå

Antall elektriske biler over tid

Artikkel / 6. desember 2023
Nysgjerrig på elbiler i Norge? Se siste elbilstatistikk her

Elbilstatistikk viser hvordan utviklingen av andel og antall elbiler i Norge har vært siden 2016 fordelt på hvert fylke.

Trafikkulykker

Drepte og hardt skadde i trafikken

Bilbruk

Andel av all reising som skjer i personbil
Ikon av bil
Andel av all reising som skjer i personbil
2022
76,1
%
-0,8 prosentpoeng fra ti år før
Total strekning kjørt på norske veier

¹ Produktet av reiselengde og antall personer som er transportert. Eksempel: En bil med 2 personer som kjører 10 kilometer har kjørt 2 x 10 = 20 personkilometer.
Artikkel / 1. august 2017
Køyrer nest mest i Europa

Bilen dominerer persontransporten både i Noreg og andre europeiske land. Nordmenn køyrer nest mest bil og har den lågaste delen kollektivtransport.

Oslo,Bergen,Stavanger,Trondheim

Pendling inn i de største byene (personer 20-66 år)

Oslo
2023
192 410
personer
12,1 % fra fem år før
Bergen
2023
42 064
personer
-15,0 % fra fem år før
Stavanger
2023
34 267
personer
1,3 % fra fem år før
Trondheim
2023
27 563
personer
Ingen endring fra fem år før
Artikkel / 7. mai 2020
Hvor mye pendling er det mellom kommuner?

Mange personer bor i en kommune og jobber i en annen. Statistisk sentralbyrå presenterer her en grafisk fremstilling av pendlingsstrømmer mellom kommuner.

Artikkel / 21. juli 2015
Slik ferierte vi på 70-tallet

Det var på den tiden utenlandsreiser var heller sjeldne, og flyturer var noe man pyntet seg til. Les hva nordmenn brukte sommerferien til på 1970-tallet.

Les mer om ferievaner før og nå på vår faktaside om ferie og fritid