350957
350957
faktaside
2018-10-08T10:00:00.000Z
no

Fakta om

Kultur

Innhold på siden

Bruk av ulike kulturtilbud siste 12 måneder. 2016

¹Hele befolkningen i alderen 9-79 år. Norsk kulturbarometer oppdateres hvert fjerde år. Nyere tall finnes for noen kulturaktiviteter.

Hvilke kulturtilbud blir mest brukt? Og hvor ofte? Her finner du tall for besøket på ulike kulturtilbud fordelt på alder, kjønn og utdanning. Du finner også oversikt over hvordan dette har utviklet seg over tid.

Kulturtilbud

Interesse for ulike kulturtilbud. 2016

Ikke interessert Lite interessert Ganske interessert Meget interessert
Ikke interessert Lite interessert Ganske interessert Meget interessert
Opera 67 23 6 2
Ballett 63 25 8 3
Kunstutstilling 40 38 15 5
Teater 36 42 15 6
Bibliotek 34 38 17 10
Museum 27 43 23 6
Kino 19 42 27 11
Idrettsarrangement 23 31 23 21
Konsert 14 28 35 22
Interesse for ulike kulturtilbud. 2016
Ikke interessert Lite interessert Ganske interessert Meget interessert
Opera 67 23 6 2
Ballett 63 25 8 3
Kunstutstilling 40 38 15 5
Teater 36 42 15 6
Bibliotek 34 38 17 10
Museum 27 43 23 6
Kino 19 42 27 11
Idrettsarrangement 23 31 23 21
Konsert 14 28 35 22

Deltakelse i ulike kulturaktiviteter

2016
2016
Opptrådt offentlig med teater/revygruppe siste 2 år 1
Medlem av amatørteater/revygruppe 2
Stilt ut billedkunst/kunsthåndtverk siste 2 år 2
Driver med organisert dans 3
Medlem av kunstforening 4
Med i kor/orkester el. lign. 7
Driver med billedkunst/kunsthåndtverk 8
Spiller instrument regelmessig 9
Opptrådt offentlig med sang/musikk siste 2 år 12
Medlem av idrettslag 31
Kan spille instrument 32
Deltatt på idrettsarrangement siste 2 år 32
Deltakelse i ulike kulturaktiviteter
2016
Opptrådt offentlig med teater/revygruppe siste 2 år 1
Medlem av amatørteater/revygruppe 2
Stilt ut billedkunst/kunsthåndtverk siste 2 år 2
Driver med organisert dans 3
Medlem av kunstforening 4
Med i kor/orkester el. lign. 7
Driver med billedkunst/kunsthåndtverk 8
Spiller instrument regelmessig 9
Opptrådt offentlig med sang/musikk siste 2 år 12
Medlem av idrettslag 31
Kan spille instrument 32
Deltatt på idrettsarrangement siste 2 år 32

Kino

Nøkkeltall

72  %

har gått på kino siste 12 måneder

Andel som har gått på kino siste 12 måneder

Kino
Kino
1991 58
1994 61
1997 60
2000 65
2004 68
2008 70
2012 67
2016 72
Andel som har gått på kino siste 12 måneder
Kino
1991 58
1994 61
1997 60
2000 65
2004 68
2008 70
2012 67
2016 72

Nøkkeltall

2.8

kinobesøk i gjennomsnitt per person siste 12 måneder

Antall besøk på kino siste 12 måneder

Kino
Kino
1991 4.3
1994 4.3
1997 3.6
2000 4.3
2004 4.1
2008 3.6
2012 3.0
2016 2.8
Antall besøk på kino siste 12 måneder
Kino
1991 4.3
1994 4.3
1997 3.6
2000 4.3
2004 4.1
2008 3.6
2012 3.0
2016 2.8

Kinobesøk siste 12 måneder fordelt på utdanning

Personer med ungdomsskole Personer med videregående skole Personer med universitet/høgskole kort Personer med universitet/høgskole lang
Personer med ungdomsskole Personer med videregående skole Personer med universitet/høgskole kort Personer med universitet/høgskole lang
1991 36.0 56.0 73.0 73.0
1992 30.0 51.0 64.0 71.0
1994 39.0 58.0 71.0 78.0
1995 35.0 53.0 74.0 77.0
1996 39.0 57.0 77.0 78.0
1997 40.0 54.0 70.0 77.0
2000 45.0 58.0 71.0 77.0
2004 44.0 63.0 79.0 88.0
2008 53.0 63.0 76.0 90.0
2012 52.0 62.0 72.0 74.0
2016 67.0 64.0 78.0 81.0
Kinobesøk siste 12 måneder fordelt på utdanning
Personer med ungdomsskole Personer med videregående skole Personer med universitet/høgskole kort Personer med universitet/høgskole lang
1991 36.0 56.0 73.0 73.0
1992 30.0 51.0 64.0 71.0
1994 39.0 58.0 71.0 78.0
1995 35.0 53.0 74.0 77.0
1996 39.0 57.0 77.0 78.0
1997 40.0 54.0 70.0 77.0
2000 45.0 58.0 71.0 77.0
2004 44.0 63.0 79.0 88.0
2008 53.0 63.0 76.0 90.0
2012 52.0 62.0 72.0 74.0
2016 67.0 64.0 78.0 81.0

Aldersfordelt kinobesøk siste 12 måneder

Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
1991 87.0 91.0 64.0 37.0 10.0
1992 79.0 91.0 62.0 27.0 8.0
1994 86.0 90.0 68.0 38.0 16.0
1995 86.0 90.0 68.0 35.0 17.0
1996 92.0 93.0 69.0 44.0 22.0
1997 89.0 93.0 69.0 40.0 13.0
2000 91.0 95.0 71.0 46.0 19.0
2004 91.0 91.0 80.0 50.0 26.0
2008 88.0 92.0 78.0 58.0 39.0
2012 86.0 91.0 74.0 55.0 32.0
2016 91.0 90.0 81.0 63.0 40.0
Aldersfordelt kinobesøk siste 12 måneder
Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
1991 87.0 91.0 64.0 37.0 10.0
1992 79.0 91.0 62.0 27.0 8.0
1994 86.0 90.0 68.0 38.0 16.0
1995 86.0 90.0 68.0 35.0 17.0
1996 92.0 93.0 69.0 44.0 22.0
1997 89.0 93.0 69.0 40.0 13.0
2000 91.0 95.0 71.0 46.0 19.0
2004 91.0 91.0 80.0 50.0 26.0
2008 88.0 92.0 78.0 58.0 39.0
2012 86.0 91.0 74.0 55.0 32.0
2016 91.0 90.0 81.0 63.0 40.0

Nøkkeltall

Besøk per kinoforestilling

Besøk per kinoforestilling

27.2  personer

[ 2019 ]

11.4 %

Endring fra året før

Nøkkeltall

Besøk på norske filmer

Besøk på norske filmer

2041921  personer

[ 2019 ]

31.9 %

Endring fra året før

Bibliotek

Nøkkeltall

46  %

har besøkt bibliotek siste 12 måneder

Andel besøk i bibliotek

Folkebibliotek
Folkebibliotek
1991 49
1994 51
1997 52
2000 52
2004 54
2008 51
2012 49
2016 46
Andel besøk i bibliotek
Folkebibliotek
1991 49
1994 51
1997 52
2000 52
2004 54
2008 51
2012 49
2016 46

Nøkkeltall

4.3

besøk i bibliotek i gjennomsnitt per person siste 12 måneder

Antall besøk i bibliotek

Folkebibliotek
Folkebibliotek
1991 5.6
1994 5.1
1997 5.0
2000 5.0
2004 6.0
2008 5.5
2012 4.3
2016 4.3
Antall besøk i bibliotek
Folkebibliotek
1991 5.6
1994 5.1
1997 5.0
2000 5.0
2004 6.0
2008 5.5
2012 4.3
2016 4.3

Kjønnsfordelt besøk i bibliotek

Menn Kvinner
Menn Kvinner
1991 46.0 52.0
1994 44.0 57.0
1997 46.0 58.0
2000 46.0 59.0
2004 47.0 61.0
2008 45.0 58.0
2012 42.0 57.0
2016 39.0 54.0
Kjønnsfordelt besøk i bibliotek
Menn Kvinner
1991 46.0 52.0
1994 44.0 57.0
1997 46.0 58.0
2000 46.0 59.0
2004 47.0 61.0
2008 45.0 58.0
2012 42.0 57.0
2016 39.0 54.0

Aldersfordelt besøk i bibliotek

Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
1991 76.0 62.0 49.0 37.0 29.0
1994 72.0 63.0 51.0 41.0 27.0
1997 73.0 63.0 54.0 44.0 37.0
2000 72.0 68.0 50.0 45.0 35.0
2004 77.0 62.0 52.0 48.0 40.0
2008 67.0 54.0 54.0 43.0 47.0
2012 70.0 44.0 50.0 46.0 47.0
2016 68.0 46.0 49.0 39.0 42.0
Aldersfordelt besøk i bibliotek
Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
1991 76.0 62.0 49.0 37.0 29.0
1994 72.0 63.0 51.0 41.0 27.0
1997 73.0 63.0 54.0 44.0 37.0
2000 72.0 68.0 50.0 45.0 35.0
2004 77.0 62.0 52.0 48.0 40.0
2008 67.0 54.0 54.0 43.0 47.0
2012 70.0 44.0 50.0 46.0 47.0
2016 68.0 46.0 49.0 39.0 42.0

Tallene gjelder for folkebibliotekene som har allmennheten som målgruppe og inkluderer ikke tall for skole- og forskningsbibliotek.

Nøkkeltall

Besøk i bibliotek

Besøk i bibliotek

4.8  besøk per person

[ 2019 ]

2.1 %

Endring fra året før

Nøkkeltall

Antall arrangement på bibliotekene

Antall arrangement på bibliotekene

63793  arrangement

[ 2019 ]

6.5 %

Endring fra året før

Nøkkeltall

Deltakere på arrangement på bibliotek

Deltakere på arrangement på bibliotek

1701964  personer

[ 2019 ]

10.4 %

Endring fra året før

Museum

Nøkkeltall

44  %

har vært på museum siste 12 måneder

Andel besøk på museum siste 12 måneder

Museum
Museum
1991 41
1994 45
1997 44
2000 45
2004 42
2008 43
2012 41
2016 44
Andel besøk på museum siste 12 måneder
Museum
1991 41
1994 45
1997 44
2000 45
2004 42
2008 43
2012 41
2016 44

Nøkkeltall

1.1

museumsbesøk i gjennomsnitt per person siste 12 måneder

Antall besøk på museum siste 12 måneder

Museum
Museum
1991 1.0
1994 1.2
1997 1.1
2000 1.1
2004 1.2
2008 1.1
2012 1.1
2016 1.1
Antall besøk på museum siste 12 måneder
Museum
1991 1.0
1994 1.2
1997 1.1
2000 1.1
2004 1.2
2008 1.1
2012 1.1
2016 1.1

Museumsbesøk fordelt etter utdanning

Personer med ungdomsskole Personer med videregående skole Personer med universitet/høgskole kort Personer med universitet/høgskole lang
Personer med ungdomsskole Personer med videregående skole Personer med universitet/høgskole kort Personer med universitet/høgskole lang
1991 29.0 37.0 52.0 55.0
1994 30.0 40.0 52.0 65.0
1997 28.0 38.0 51.0 65.0
2000 35.0 37.0 52.0 61.0
2004 32.0 33.0 52.0 66.0
2008 29.0 36.0 49.0 62.0
2012 31.0 33.0 46.0 58.0
2016 35.0 36.0 52.0 62.0
Museumsbesøk fordelt etter utdanning
Personer med ungdomsskole Personer med videregående skole Personer med universitet/høgskole kort Personer med universitet/høgskole lang
1991 29.0 37.0 52.0 55.0
1994 30.0 40.0 52.0 65.0
1997 28.0 38.0 51.0 65.0
2000 35.0 37.0 52.0 61.0
2004 32.0 33.0 52.0 66.0
2008 29.0 36.0 49.0 62.0
2012 31.0 33.0 46.0 58.0
2016 35.0 36.0 52.0 62.0

Aldersfordelt besøk på museum

Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
1991 60.0 39.0 40.0 39.0 32.0
1994 62.0 40.0 46.0 45.0 32.0
1997 57.0 42.0 45.0 43.0 31.0
2000 53.0 47.0 45.0 43.0 35.0
2004 54.0 39.0 43.0 40.0 35.0
2008 55.0 40.0 46.0 39.0 39.0
2012 57.0 36.0 41.0 40.0 40.0
2016 54.0 47.0 46.0 40.0 39.0
Aldersfordelt besøk på museum
Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
1991 60.0 39.0 40.0 39.0 32.0
1994 62.0 40.0 46.0 45.0 32.0
1997 57.0 42.0 45.0 43.0 31.0
2000 53.0 47.0 45.0 43.0 35.0
2004 54.0 39.0 43.0 40.0 35.0
2008 55.0 40.0 46.0 39.0 39.0
2012 57.0 36.0 41.0 40.0 40.0
2016 54.0 47.0 46.0 40.0 39.0

Nøkkeltall

Besøkende på museum

Besøkende på museum

10433301 personer

[ 2019 ]

22 %

Endring siste 15 år

Nøkkeltall

Betalende besøkende på museum

Betalende besøkende på museum

5471291  personer

[ 2019 ]

19.9 %

Endring siste 15 år

Museum og samlinger

Antall museum og samlinger

98  museum

[ 2019 ]

50 museum

Endring siste 10 år

Antall museumsgjenstander

61876347  gjenstander

[ 2019 ]

44.8 %

Endring siste 10 år

Antall kulturhistoriske bygninger

5028  bygninger

[ 2019 ]

162 bygninger

Endring siste 10 år

Antall åpne kulturhistoriske bygninger

2512  bygninger

[ 2019 ]

458 bygninger

Endring siste 10 år

Konsert

Nøkkeltall

62  %

har vært på konsert siste 12 måneder

Andel besøk på konsert siste 12 måneder

Konsert
Konsert
1991 48
1994 55
1997 57
2000 58
2004 61
2008 62
2012 61
2016 62
Andel besøk på konsert siste 12 måneder
Konsert
1991 48
1994 55
1997 57
2000 58
2004 61
2008 62
2012 61
2016 62

Nøkkeltall

2.5

konsertbesøk i gjennomsnitt per person siste 12 måneder

Antall besøk på konsert siste 12 måneder

Konsert
Konsert
1991 2.1
1994 2.7
1997 2.6
2000 2.6
2004 3.2
2008 2.9
2012 2.3
2016 2.5
Antall besøk på konsert siste 12 måneder
Konsert
1991 2.1
1994 2.7
1997 2.6
2000 2.6
2004 3.2
2008 2.9
2012 2.3
2016 2.5

Konsertbesøk fordelt etter utdanning

Personer med ungdomsskole Personer med videregående skole Personer med universitet/høgskole kort Personer med universitet/høgskole lang
Personer med ungdomsskole Personer med videregående skole Personer med universitet/høgskole kort Personer med universitet/høgskole lang
1991 34.0 46.0 60.0 68.0
1994 41.0 52.0 65.0 73.0
1997 39.0 55.0 66.0 75.0
2000 46.0 57.0 63.0 73.0
2004 41.0 60.0 79.0 80.0
2008 46.0 61.0 73.0 74.0
2012 54.0 58.0 67.0 69.0
2016 52.0 61.0 69.0 74.0
Konsertbesøk fordelt etter utdanning
Personer med ungdomsskole Personer med videregående skole Personer med universitet/høgskole kort Personer med universitet/høgskole lang
1991 34.0 46.0 60.0 68.0
1994 41.0 52.0 65.0 73.0
1997 39.0 55.0 66.0 75.0
2000 46.0 57.0 63.0 73.0
2004 41.0 60.0 79.0 80.0
2008 46.0 61.0 73.0 74.0
2012 54.0 58.0 67.0 69.0
2016 52.0 61.0 69.0 74.0

Aldersfordelt besøk på konserter

Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
1991 53.0 60.0 50.0 42.0 31.0
1994 58.0 71.0 57.0 47.0 33.0
1997 63.0 71.0 61.0 52.0 32.0
2000 52.0 72.0 59.0 59.0 43.0
2004 53.0 70.0 69.0 58.0 45.0
2008 54.0 73.0 68.0 59.0 47.0
2012 59.0 75.0 61.0 60.0 48.0
2016 55.0 64.0 64.0 65.0 51.0
Aldersfordelt besøk på konserter
Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
1991 53.0 60.0 50.0 42.0 31.0
1994 58.0 71.0 57.0 47.0 33.0
1997 63.0 71.0 61.0 52.0 32.0
2000 52.0 72.0 59.0 59.0 43.0
2004 53.0 70.0 69.0 58.0 45.0
2008 54.0 73.0 68.0 59.0 47.0
2012 59.0 75.0 61.0 60.0 48.0
2016 55.0 64.0 64.0 65.0 51.0

Idrettsarrangement

Nøkkeltall

55  %

har vært på idrettsarrangement siste 12 måneder

Andel som besøkte idrettsarrangement siste 12 måneder

Idrettsarrangement
Idrettsarrangement
1991 57
1994 59
1997 54
2000 57
2004 55
2008 56
2012 55
2016 55
Andel som besøkte idrettsarrangement siste 12 måneder
Idrettsarrangement
1991 57
1994 59
1997 54
2000 57
2004 55
2008 56
2012 55
2016 55

Nøkkeltall

7.0

besøk på idrettsarrangement i gjennomsnitt per person siste 12 måneder

Antall besøk på idrettsarrangement siste 12 måneder

Idrettsarrangement
Idrettsarrangement
1991 6.2
1994 6.7
1997 6.2
2000 5.2
2004 5.9
2008 6.5
2012 5.8
2016 7.0
Antall besøk på idrettsarrangement siste 12 måneder
Idrettsarrangement
1991 6.2
1994 6.7
1997 6.2
2000 5.2
2004 5.9
2008 6.5
2012 5.8
2016 7.0

Aldersfordelt besøk på idrettsarrangement

Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
1991 79.0 69.0 62.0 44.0 32.0
1994 79.0 74.0 65.0 45.0 22.0
1997 76.0 69.0 61.0 45.0 19.0
2000 72.0 72.0 62.0 45.0 29.0
2004 69.0 64.0 63.0 47.0 25.0
2008 69.0 64.0 60.0 49.0 35.0
2012 77.0 61.0 59.0 49.0 38.0
2016 70.0 63.0 63.0 49.0 35.0
Aldersfordelt besøk på idrettsarrangement
Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
1991 79.0 69.0 62.0 44.0 32.0
1994 79.0 74.0 65.0 45.0 22.0
1997 76.0 69.0 61.0 45.0 19.0
2000 72.0 72.0 62.0 45.0 29.0
2004 69.0 64.0 63.0 47.0 25.0
2008 69.0 64.0 60.0 49.0 35.0
2012 77.0 61.0 59.0 49.0 38.0
2016 70.0 63.0 63.0 49.0 35.0

Andel kvinner og menn som har besøkt idrettsarrangement siste 12 måneder

Menn Kvinner
Menn Kvinner
1991 66.0 49.0
1994 65.0 53.0
1997 61.0 48.0
2000 62.0 51.0
2004 62.0 49.0
2008 61.0 50.0
2012 61.0 50.0
2016 59.0 52.0
Andel kvinner og menn som har besøkt idrettsarrangement siste 12 måneder
Menn Kvinner
1991 66.0 49.0
1994 65.0 53.0
1997 61.0 48.0
2000 62.0 51.0
2004 62.0 49.0
2008 61.0 50.0
2012 61.0 50.0
2016 59.0 52.0

Teater

Teater/musikal/revy

Nøkkeltall

50  %

har gått i teater siste 12 måneder

Andel besøk på teater

Teater/musikal/revy
Teater/musikal/revy
1991 44
1994 45
1997 44
2000 50
2004 49
2008 53
2012 45
2016 50
Andel besøk på teater
Teater/musikal/revy
1991 44
1994 45
1997 44
2000 50
2004 49
2008 53
2012 45
2016 50

Nøkkeltall

1.3

teaterbesøk i gjennomsnitt per person siste 12 måneder

Antall besøk på teater

Teater/musikal/revy
Teater/musikal/revy
1991 1.1
1994 1.1
1997 1.1
2000 1.2
2004 1.3
2008 1.4
2012 1.1
2016 1.3
Antall besøk på teater
Teater/musikal/revy
1991 1.1
1994 1.1
1997 1.1
2000 1.2
2004 1.3
2008 1.4
2012 1.1
2016 1.3

Teaterbesøk fordelt på utdanning

Personer med ungdomsskole Personer med videregående skole Personer med universitet/høgskole kort Personer med universitet/høgskole lang
Personer med ungdomsskole Personer med videregående skole Personer med universitet/høgskole kort Personer med universitet/høgskole lang
1991 26.0 44.0 51.0 64.0
1994 30.0 42.0 55.0 63.0
1997 26.0 43.0 53.0 65.0
2000 39.0 47.0 56.0 67.0
2004 33.0 45.0 64.0 65.0
2008 42.0 51.0 60.0 67.0
2012 37.0 38.0 49.0 59.0
2016 38.0 47.0 55.0 62.0
Teaterbesøk fordelt på utdanning
Personer med ungdomsskole Personer med videregående skole Personer med universitet/høgskole kort Personer med universitet/høgskole lang
1991 26.0 44.0 51.0 64.0
1994 30.0 42.0 55.0 63.0
1997 26.0 43.0 53.0 65.0
2000 39.0 47.0 56.0 67.0
2004 33.0 45.0 64.0 65.0
2008 42.0 51.0 60.0 67.0
2012 37.0 38.0 49.0 59.0
2016 38.0 47.0 55.0 62.0

Andel kvinner og menn som har vært i teater siste 12 måneder

Menn Kvinner
Menn Kvinner
1991 38.0 51.0
1994 38.0 51.0
1997 41.0 48.0
2000 44.0 57.0
2004 42.0 56.0
2008 49.0 57.0
2012 43.0 48.0
2016 43.0 57.0
Andel kvinner og menn som har vært i teater siste 12 måneder
Menn Kvinner
1991 38.0 51.0
1994 38.0 51.0
1997 41.0 48.0
2000 44.0 57.0
2004 42.0 56.0
2008 49.0 57.0
2012 43.0 48.0
2016 43.0 57.0

Kunstutstilling

Besøk på utstilling av billedkunst eller kunsthåndverk

Nøkkeltall

36  %

har besøkt kunstutstilling siste 12 måneder

Andel som besøkte kunstutstilling

Kunstutstilling
Kunstutstilling
1991 41
1994 44
1997 43
2000 44
2004 42
2008 42
2012 38
2016 36
Andel som besøkte kunstutstilling
Kunstutstilling
1991 41
1994 44
1997 43
2000 44
2004 42
2008 42
2012 38
2016 36

Nøkkeltall

1.0

besøk på kunstutstilling i gjennomsnitt per person siste 12 måneder

Antall besøk på kunstutstilling

Kunstutstilling
Kunstutstilling
1991 1.5
1994 1.5
1997 1.3
2000 1.4
2004 1.4
2008 1.3
2012 1.2
2016 1.0
Antall besøk på kunstutstilling
Kunstutstilling
1991 1.5
1994 1.5
1997 1.3
2000 1.4
2004 1.4
2008 1.3
2012 1.2
2016 1.0

Kunstutstillingsbesøk fordelt etter alder

Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
1991 40.0 35.0 43.0 46.0 30.0
1994 44.0 39.0 48.0 45.0 36.0
1997 40.0 37.0 45.0 50.0 28.0
2000 40.0 40.0 44.0 50.0 36.0
2004 35.0 34.0 42.0 50.0 41.0
2008 38.0 29.0 43.0 50.0 36.0
2012 37.0 23.0 34.0 46.0 47.0
2016 35.0 27.0 33.0 40.0 42.0
Kunstutstillingsbesøk fordelt etter alder
Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
1991 40.0 35.0 43.0 46.0 30.0
1994 44.0 39.0 48.0 45.0 36.0
1997 40.0 37.0 45.0 50.0 28.0
2000 40.0 40.0 44.0 50.0 36.0
2004 35.0 34.0 42.0 50.0 41.0
2008 38.0 29.0 43.0 50.0 36.0
2012 37.0 23.0 34.0 46.0 47.0
2016 35.0 27.0 33.0 40.0 42.0

Kunstutstillingsbesøk fordelt etter utdanning

Personer med ungdomsskole Personer med videregående skole Personer med universitet/høgskole kort Personer med universitet/høgskole lang
Personer med ungdomsskole Personer med videregående skole Personer med universitet/høgskole kort Personer med universitet/høgskole lang
1991 25.0 39.0 55.0 69.0
1994 24.0 40.0 60.0 76.0
1997 25.0 40.0 60.0 69.0
2000 29.0 37.0 60.0 67.0
2004 26.0 36.0 62.0 69.0
2008 23.0 35.0 56.0 67.0
2012 24.0 30.0 46.0 60.0
2016 22.0 30.0 46.0 57.0
Kunstutstillingsbesøk fordelt etter utdanning
Personer med ungdomsskole Personer med videregående skole Personer med universitet/høgskole kort Personer med universitet/høgskole lang
1991 25.0 39.0 55.0 69.0
1994 24.0 40.0 60.0 76.0
1997 25.0 40.0 60.0 69.0
2000 29.0 37.0 60.0 67.0
2004 26.0 36.0 62.0 69.0
2008 23.0 35.0 56.0 67.0
2012 24.0 30.0 46.0 60.0
2016 22.0 30.0 46.0 57.0

Kulturfestival

Nøkkeltall

32  %

har vært på kulturfestival siste 12 måneder

Andel besøkende på kulturfestival siste 12 måneder

Kulturfestival
Kulturfestival
2004 28
2008 32
2012 31
2016 32
Andel besøkende på kulturfestival siste 12 måneder
Kulturfestival
2004 28
2008 32
2012 31
2016 32

Nøkkeltall

0.5

besøk på kulturfestival i gjennomsnitt per person siste 12 måneder

Antall besøk på kulturfestival siste 12 måneder

Kulturfestival
Kulturfestival
2004 0.5
2008 0.6
2012 0.6
2016 0.5
Antall besøk på kulturfestival siste 12 måneder
Kulturfestival
2004 0.5
2008 0.6
2012 0.6
2016 0.5

Kulturfestivalbesøk etter alder

Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
2004 25.0 43.0 33.0 21.0 13.0
2008 26.0 51.0 34.0 29.0 18.0
2012 29.0 44.0 38.0 26.0 16.0
2016 25.0 48.0 35.0 30.0 16.0
Kulturfestivalbesøk etter alder
Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
2004 25.0 43.0 33.0 21.0 13.0
2008 26.0 51.0 34.0 29.0 18.0
2012 29.0 44.0 38.0 26.0 16.0
2016 25.0 48.0 35.0 30.0 16.0

Kulturfestivalbesøk etter utdanning

Personer med ungdomsskole Personer med videregående skole Personer med universitet/høgskole kort Personer med universitet/høgskole lang
Personer med ungdomsskole Personer med videregående skole Personer med universitet/høgskole kort Personer med universitet/høgskole lang
2004 14.0 30.0 32.0 35.0
2008 27.0 31.0 38.0 38.0
2012 23.0 30.0 36.0 37.0
2016 36.0 30.0 36.0 29.0
Kulturfestivalbesøk etter utdanning
Personer med ungdomsskole Personer med videregående skole Personer med universitet/høgskole kort Personer med universitet/høgskole lang
2004 14.0 30.0 32.0 35.0
2008 27.0 31.0 38.0 38.0
2012 23.0 30.0 36.0 37.0
2016 36.0 30.0 36.0 29.0

Ballett

Ballett-/danseforestilling

Nøkkeltall

14  %

har vært på ballett siste 12 måneder

Andel som var på ballett siste 12 måneder

Ballett-/danseforestilling
Ballett-/danseforestilling
1991 8
1994 9
1997 8
2000 11
2004 12
2008 13
2012 14
2016 14
Andel som var på ballett siste 12 måneder
Ballett-/danseforestilling
1991 8
1994 9
1997 8
2000 11
2004 12
2008 13
2012 14
2016 14

Nøkkeltall

0.3

besøk på ballett i gjennomsnitt per person siste 12 måneder

Antall besøk på ballett siste 12 måneder

Ballett-/danseforestilling
Ballett-/danseforestilling
1991 0.2
1994 0.1
1997 0.2
2000 0.2
2004 0.3
2008 0.3
2012 0.2
2016 0.3
Antall besøk på ballett siste 12 måneder
Ballett-/danseforestilling
1991 0.2
1994 0.1
1997 0.2
2000 0.2
2004 0.3
2008 0.3
2012 0.2
2016 0.3

Ballettbesøk etter alder

Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
1991 13.0 10.0 6.0 7.0 3.0
1994 13.0 12.0 8.0 7.0 4.0
1997 14.0 11.0 8.0 7.0 2.0
2000 16.0 16.0 11.0 10.0 3.0
2004 21.0 13.0 10.0 11.0 9.0
2008 22.0 14.0 14.0 8.0 12.0
2012 32.0 15.0 15.0 10.0 9.0
2016 25.0 17.0 14.0 12.0 9.0
Ballettbesøk etter alder
Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
1991 13.0 10.0 6.0 7.0 3.0
1994 13.0 12.0 8.0 7.0 4.0
1997 14.0 11.0 8.0 7.0 2.0
2000 16.0 16.0 11.0 10.0 3.0
2004 21.0 13.0 10.0 11.0 9.0
2008 22.0 14.0 14.0 8.0 12.0
2012 32.0 15.0 15.0 10.0 9.0
2016 25.0 17.0 14.0 12.0 9.0

Ballettbesøk etter utdanning

Personer med ungdomsskole Personer med videregående skole Personer med universitet/høgskole kort Personer med universitet/høgskole lang
Personer med ungdomsskole Personer med videregående skole Personer med universitet/høgskole kort Personer med universitet/høgskole lang
1991 4.0 6.0 9.0 15.0
1994 6.0 7.0 10.0 13.0
1997 6.0 5.0 8.0 14.0
2000 11.0 8.0 7.0 17.0
2004 6.0 9.0 16.0 17.0
2008 7.0 10.0 15.0 19.0
2012 11.0 9.0 13.0 21.0
2016 12.0 8.0 17.0 22.0
Ballettbesøk etter utdanning
Personer med ungdomsskole Personer med videregående skole Personer med universitet/høgskole kort Personer med universitet/høgskole lang
1991 4.0 6.0 9.0 15.0
1994 6.0 7.0 10.0 13.0
1997 6.0 5.0 8.0 14.0
2000 11.0 8.0 7.0 17.0
2004 6.0 9.0 16.0 17.0
2008 7.0 10.0 15.0 19.0
2012 11.0 9.0 13.0 21.0
2016 12.0 8.0 17.0 22.0

Opera

Opera/operette

Nøkkeltall

8  %

har vært på opera siste 12 måneder

Andel som har besøkt opera siste 12 måneder

Opera/operette
Opera/operette
1991 5
1994 5
1997 6
2000 6
2004 5
2008 7
2012 8
2016 8
Andel som har besøkt opera siste 12 måneder
Opera/operette
1991 5
1994 5
1997 6
2000 6
2004 5
2008 7
2012 8
2016 8

Nøkkeltall

0.2

besøk på opera i gjennomsnitt per person siste 12 måneder

Antall besøk på opera siste 12 måneder

Opera/operette
Opera/operette
1991 0.1
1994 0.1
1997 0.1
2000 0.1
2004 0.1
2008 0.1
2012 0.1
2016 0.2
Antall besøk på opera siste 12 måneder
Opera/operette
1991 0.1
1994 0.1
1997 0.1
2000 0.1
2004 0.1
2008 0.1
2012 0.1
2016 0.2

Operabesøk etter alder

Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
1991 4.0 3.0 5.0 8.0 5.0
1994 4.0 5.0 5.0 8.0 4.0
1997 3.0 7.0 4.0 8.0 4.0
2000 3.0 5.0 5.0 9.0 6.0
2004 3.0 3.0 3.0 9.0 9.0
2008 5.0 4.0 5.0 7.0 12.0
2012 7.0 5.0 6.0 8.0 14.0
2016 7.0 5.0 5.0 10.0 16.0
Operabesøk etter alder
Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
1991 4.0 3.0 5.0 8.0 5.0
1994 4.0 5.0 5.0 8.0 4.0
1997 3.0 7.0 4.0 8.0 4.0
2000 3.0 5.0 5.0 9.0 6.0
2004 3.0 3.0 3.0 9.0 9.0
2008 5.0 4.0 5.0 7.0 12.0
2012 7.0 5.0 6.0 8.0 14.0
2016 7.0 5.0 5.0 10.0 16.0

Operabesøk etter utdanning

Personer med ungdomsskole Personer med videregående skole Personer med universitet/høgskole kort Personer med universitet/høgskole lang
Personer med ungdomsskole Personer med videregående skole Personer med universitet/høgskole kort Personer med universitet/høgskole lang
1991 1.0 5.0 9.0 14.0
1994 2.0 5.0 10.0 10.0
1997 3.0 4.0 11.0 12.0
2000 2.0 4.0 9.0 14.0
2004 3.0 5.0 8.0 11.0
2008 2.0 5.0 8.0 17.0
2012 6.0 4.0 11.0 18.0
2016 4.0 7.0 9.0 20.0
Operabesøk etter utdanning
Personer med ungdomsskole Personer med videregående skole Personer med universitet/høgskole kort Personer med universitet/høgskole lang
1991 1.0 5.0 9.0 14.0
1994 2.0 5.0 10.0 10.0
1997 3.0 4.0 11.0 12.0
2000 2.0 4.0 9.0 14.0
2004 3.0 5.0 8.0 11.0
2008 2.0 5.0 8.0 17.0
2012 6.0 4.0 11.0 18.0
2016 4.0 7.0 9.0 20.0

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB