Bilparken

Oppdatert: 25. mars 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Elektriske personbiler ved utgangen av året
Bilparken

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken viser strukturen og utviklingen i kjøretøyparken; herunder antall kjøretøy etter fabrikkmerke og drivstofftype for alle kjøretøygrupper. Statistikken gir også informasjon om gjennomsnittsalder for person- og varebiler, samt antall biler som vrakes gjennom panteordningen.

Kontakt