På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_1577
3595_1577
kommunefakta
2020-03-28T13:27:00.000Z
no
Volda kommune

Kommunefakta

Volda - 1577 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 294 283
5-9 år 294 248
10-14 år 320 348
15-19 år 352 348
20-24 år 428 438
25-29 år 384 361
30-34 år 316 288
35-39 år 318 277
40-44 år 314 284
45-49 år 300 331
50-54 år 333 293
55-59 år 316 317
60-64 år 318 290
65-69 år 279 309
70-74 år 278 256
75-79 år 183 192
80-84 år 116 151
85-89 år 73 109
90-94 år 36 67
95-99 år 7 20
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Volda
Sverige 19
Litauen 29
Polen 60
Tyskland 83
Eritrea 141
Somalia 35
Filippinene 65
Irak 17
Pakistan 6
Vietnam 4

Bolig

Kultur

Kulturtilbud i kommunen

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.