Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

3595_5050
3595_5050
kommunefakta
2018-08-19T02:30:00.000Z
no
Vikna kommune

Kommunefakta

Vikna - 5050 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 523 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 162 118
5-9 år 144 144
10-14 år 130 158
15-19 år 170 148
20-24 år 149 155
25-29 år 159 121
30-34 år 122 150
35-39 år 146 128
40-44 år 148 154
45-49 år 176 134
50-54 år 172 119
55-59 år 125 118
60-64 år 120 139
65-69 år 116 113
70-74 år 86 96
75-79 år 78 74
80-84 år 60 50
85-89 år 27 47
90-94 år 9 20
95-99 år 0 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vikna
Sverige 18
Litauen 69
Polen 69
Tyskland 37
Eritrea 52
Somalia 26
Filippinene 18
Irak 15
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.