3595_5039
3595_5039
kommunefakta
2018-07-22T01:08:00.000Z
no
Verran kommune

Kommunefakta

Verran - 5039 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 455 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 68 54
5-9 år 58 71
10-14 år 69 66
15-19 år 74 71
20-24 år 71 55
25-29 år 69 57
30-34 år 60 46
35-39 år 64 54
40-44 år 80 68
45-49 år 85 79
50-54 år 111 91
55-59 år 100 99
60-64 år 97 72
65-69 år 75 69
70-74 år 74 64
75-79 år 46 51
80-84 år 34 55
85-89 år 32 42
90-94 år 13 16
95-99 år 4 8
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Verran
Sverige 6
Litauen 11
Polen 73
Tyskland 25
Eritrea 51
Somalia 0
Filippinene 9
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.