Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

3595_5038
3595_5038
kommunefakta
2018-08-18T04:44:00.000Z
no
Verdal kommune

Kommunefakta

Verdal - 5038 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 937 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 404 362
5-9 år 476 422
10-14 år 467 506
15-19 år 491 466
20-24 år 562 455
25-29 år 460 434
30-34 år 419 410
35-39 år 451 421
40-44 år 463 470
45-49 år 586 535
50-54 år 504 456
55-59 år 476 454
60-64 år 432 456
65-69 år 474 462
70-74 år 424 466
75-79 år 222 237
80-84 år 142 157
85-89 år 86 105
90-94 år 33 75
95-99 år 2 16
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Verdal
Sverige 45
Litauen 53
Polen 197
Tyskland 9
Eritrea 73
Somalia 82
Filippinene 45
Irak 28
Pakistan 6
Vietnam 6

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.