Her på Kommunefakta har det forekommet noen feil i visningen av tall innenfor områdene kultur, helse og kommunens økonomi i perioden 15.-21. juni 2018. Dersom du har hentet disse tallene fra denne siden i den perioden, bør du hente tallene på nytt.

3595_5033
3595_5033
kommunefakta
2018-06-23T08:10:00.000Z
no
Tydal kommune

Kommunefakta

Tydal - 5033 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 831 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 24 18
5-9 år 18 20
10-14 år 19 15
15-19 år 22 20
20-24 år 30 21
25-29 år 37 28
30-34 år 29 16
35-39 år 15 14
40-44 år 12 22
45-49 år 23 21
50-54 år 29 35
55-59 år 34 41
60-64 år 36 32
65-69 år 26 15
70-74 år 24 27
75-79 år 18 22
80-84 år 14 25
85-89 år 7 14
90-94 år 2 6
95-99 år 2 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tydal
Sverige 9
Litauen 0
Polen 0
Tyskland 12
Eritrea 14
Somalia 4
Filippinene 5
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Bolig

Helse

Bruk av fastlege

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.