På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3803
3595_3803
kommunefakta
2020-03-28T13:12:00.000Z
no
Tønsberg kommune

Kommunefakta

Tønsberg - 3803 (Vestfold og Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1479 1386
5-9 år 1655 1616
10-14 år 1779 1652
15-19 år 1695 1573
20-24 år 1727 1637
25-29 år 1906 1812
30-34 år 1871 1780
35-39 år 1894 1802
40-44 år 1889 1872
45-49 år 1993 1931
50-54 år 2000 2009
55-59 år 1867 1898
60-64 år 1683 1712
65-69 år 1409 1559
70-74 år 1352 1436
75-79 år 856 979
80-84 år 535 743
85-89 år 313 499
90-94 år 141 234
95-99 år 27 80
100 år eller eldre 0 12

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tønsberg
Sverige 390
Litauen 728
Polen 1101
Tyskland 230
Eritrea 201
Somalia 219
Filippinene 187
Irak 517
Pakistan 115
Vietnam 250

Bolig

Kultur

Kulturtilbud i kommunen

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.