3595_5035
3595_5035
kommunefakta
2018-05-26T04:36:00.000Z
no
Stjørdal kommune

Kommunefakta

Stjørdal - 5035 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 24 006 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 738 642
5-9 år 798 770
10-14 år 779 808
15-19 år 899 784
20-24 år 842 726
25-29 år 702 686
30-34 år 683 664
35-39 år 711 714
40-44 år 775 780
45-49 år 936 875
50-54 år 851 803
55-59 år 705 697
60-64 år 684 684
65-69 år 662 633
70-74 år 549 613
75-79 år 397 395
80-84 år 223 273
85-89 år 101 191
90-94 år 35 118
95-99 år 6 27
100 år eller eldre 1 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Stjørdal
Sverige 89
Litauen 85
Polen 201
Tyskland 52
Eritrea 96
Somalia 217
Filippinene 49
Irak 42
Pakistan 12
Vietnam 42

Endringer i befolkningen

Bolig

Helse

Bruk av fastlege

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.