Her på Kommunefakta har det forekommet noen feil i visningen av tall innenfor områdene kultur, helse og kommunens økonomi i perioden 15.-21. juni 2018. Dersom du har hentet disse tallene fra denne siden i den perioden, bør du hente tallene på nytt.

3595_5004
3595_5004
kommunefakta
2018-06-23T02:35:00.000Z
no
Steinkjer kommune

Kommunefakta

Steinkjer - 5004 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 22 081 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 581 559
5-9 år 684 647
10-14 år 697 593
15-19 år 715 701
20-24 år 794 738
25-29 år 761 684
30-34 år 589 545
35-39 år 617 559
40-44 år 599 594
45-49 år 768 747
50-54 år 769 762
55-59 år 723 686
60-64 år 737 703
65-69 år 666 630
70-74 år 558 651
75-79 år 409 444
80-84 år 254 316
85-89 år 136 254
90-94 år 67 107
95-99 år 18 29
100 år eller eldre 1 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Steinkjer
Sverige 57
Litauen 51
Polen 283
Tyskland 60
Eritrea 182
Somalia 68
Filippinene 54
Irak 104
Pakistan 3
Vietnam 8

Endringer i befolkningen

Bolig

Helse

Bruk av fastlege

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.