Her på Kommunefakta har det forekommet noen feil i visningen av tall innenfor områdene kultur, helse og kommunens økonomi i perioden 15.-21. juni 2018. Dersom du har hentet disse tallene fra denne siden i den perioden, bør du hente tallene på nytt.

3595_5012
3595_5012
kommunefakta
2018-06-24T12:16:00.000Z
no
Snillfjord kommune

Kommunefakta

Snillfjord - 5012 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 997 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 32 23
5-9 år 18 12
10-14 år 37 20
15-19 år 35 21
20-24 år 47 30
25-29 år 31 22
30-34 år 23 13
35-39 år 19 24
40-44 år 26 23
45-49 år 40 29
50-54 år 44 34
55-59 år 41 31
60-64 år 45 34
65-69 år 34 29
70-74 år 28 26
75-79 år 20 21
80-84 år 22 17
85-89 år 10 15
90-94 år 4 5
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Snillfjord
Sverige 6
Litauen 0
Polen 10
Tyskland 29
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 4
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Bolig

Helse

Bruk av fastlege

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.