Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

3595_5029
3595_5029
kommunefakta
2018-08-16T08:00:00.000Z
no
Skaun kommune

Kommunefakta

Skaun - 5029 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 170 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 293 334
5-9 år 343 314
10-14 år 299 278
15-19 år 248 225
20-24 år 201 213
25-29 år 266 282
30-34 år 296 279
35-39 år 285 287
40-44 år 309 270
45-49 år 298 296
50-54 år 267 242
55-59 år 218 213
60-64 år 237 186
65-69 år 194 173
70-74 år 178 163
75-79 år 101 100
80-84 år 60 61
85-89 år 29 54
90-94 år 11 28
95-99 år 3 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Skaun
Sverige 28
Litauen 59
Polen 45
Tyskland 33
Eritrea 14
Somalia 3
Filippinene 27
Irak 4
Pakistan 0
Vietnam 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.