Her på Kommunefakta har det forekommet noen feil i visningen av tall innenfor områdene kultur, helse og kommunens økonomi i perioden 15.-21. juni 2018. Dersom du har hentet disse tallene fra denne siden i den perioden, bør du hente tallene på nytt.

3595_5032
3595_5032
kommunefakta
2018-06-22T16:56:00.000Z
no
Selbu kommune

Kommunefakta

Selbu - 5032 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 096 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 99 99
5-9 år 112 97
10-14 år 124 138
15-19 år 137 120
20-24 år 137 102
25-29 år 119 113
30-34 år 105 97
35-39 år 126 114
40-44 år 133 112
45-49 år 138 133
50-54 år 160 135
55-59 år 134 124
60-64 år 144 137
65-69 år 118 121
70-74 år 119 113
75-79 år 89 86
80-84 år 50 61
85-89 år 30 47
90-94 år 21 36
95-99 år 5 8
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Selbu
Sverige 10
Litauen 8
Polen 68
Tyskland 19
Eritrea 42
Somalia 0
Filippinene 10
Irak 5
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Bolig

Helse

Bruk av fastlege

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.