3595_5025
3595_5025
kommunefakta
2018-07-21T13:51:00.000Z
no
Røros kommune

Kommunefakta

Røros - 5025 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 650 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 114 125
5-9 år 148 133
10-14 år 143 144
15-19 år 172 164
20-24 år 178 183
25-29 år 162 151
30-34 år 151 147
35-39 år 154 148
40-44 år 145 170
45-49 år 203 188
50-54 år 172 183
55-59 år 199 227
60-64 år 198 209
65-69 år 214 210
70-74 år 186 184
75-79 år 110 106
80-84 år 71 93
85-89 år 44 71
90-94 år 15 30
95-99 år 5 12
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Røros
Sverige 61
Litauen 58
Polen 20
Tyskland 20
Eritrea 27
Somalia 8
Filippinene 4
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.