Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

3595_5019
3595_5019
kommunefakta
2018-08-16T07:51:00.000Z
no
Roan kommune

Kommunefakta

Roan - 5019 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 942 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 21 21
5-9 år 28 18
10-14 år 23 20
15-19 år 27 25
20-24 år 31 30
25-29 år 33 22
30-34 år 19 16
35-39 år 18 26
40-44 år 21 20
45-49 år 42 42
50-54 år 29 31
55-59 år 34 31
60-64 år 46 37
65-69 år 37 36
70-74 år 38 30
75-79 år 26 19
80-84 år 8 12
85-89 år 8 11
90-94 år 6 8
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Roan
Sverige 6
Litauen 18
Polen 35
Tyskland 9
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.