Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

3595_5043
3595_5043
kommunefakta
2018-08-19T02:29:00.000Z
no
Raarvihke - Røyrvik kommune

Kommunefakta

Raarvihke - Røyrvik - 5043 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 477 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 10 14
5-9 år 8 16
10-14 år 20 15
15-19 år 10 9
20-24 år 15 5
25-29 år 12 12
30-34 år 14 15
35-39 år 11 7
40-44 år 13 11
45-49 år 11 20
50-54 år 15 12
55-59 år 24 15
60-64 år 15 15
65-69 år 18 17
70-74 år 17 18
75-79 år 15 11
80-84 år 3 8
85-89 år 4 7
90-94 år 3 7
95-99 år 1 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Raarvihke - Røyrvik
Sverige 15
Litauen 3
Polen 9
Tyskland 0
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.