På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_5436
3595_5436
kommunefakta
2020-03-30T03:40:00.000Z
no
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune

Kommunefakta

Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki - 5436 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 95 76
5-9 år 80 106
10-14 år 106 100
15-19 år 112 111
20-24 år 155 116
25-29 år 143 113
30-34 år 109 102
35-39 år 97 96
40-44 år 102 101
45-49 år 133 118
50-54 år 164 167
55-59 år 165 140
60-64 år 152 146
65-69 år 153 139
70-74 år 139 136
75-79 år 78 78
80-84 år 44 41
85-89 år 23 33
90-94 år 7 13
95-99 år 3 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Sverige 13
Litauen 3
Polen 17
Tyskland 10
Eritrea 10
Somalia 24
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Bolig

Kultur

Kulturtilbud i kommunen

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.