På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_4626
3595_4626
kommunefakta
2020-03-30T03:06:00.000Z
no
Øygarden kommune

Kommunefakta

Øygarden - 4626 (Vestland)

Bytt kommune

Befolkning

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1272 1206
5-9 år 1392 1250
10-14 år 1368 1351
15-19 år 1339 1300
20-24 år 1220 1064
25-29 år 1162 1156
30-34 år 1292 1266
35-39 år 1359 1218
40-44 år 1291 1319
45-49 år 1410 1355
50-54 år 1441 1278
55-59 år 1150 1075
60-64 år 1079 970
65-69 år 979 912
70-74 år 862 832
75-79 år 483 535
80-84 år 268 306
85-89 år 128 192
90-94 år 45 120
95-99 år 12 54
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Øygarden
Sverige 74
Litauen 504
Polen 867
Tyskland 197
Eritrea 171
Somalia 110
Filippinene 142
Irak 63
Pakistan 19
Vietnam 49

Bolig

Kultur

Kulturtilbud i kommunen

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.