Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

3595_5020
3595_5020
kommunefakta
2018-08-16T07:58:00.000Z
no
Osen kommune

Kommunefakta

Osen - 5020 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 961 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 19 12
5-9 år 31 15
10-14 år 26 30
15-19 år 26 32
20-24 år 29 28
25-29 år 28 12
30-34 år 28 19
35-39 år 20 20
40-44 år 28 32
45-49 år 24 22
50-54 år 32 26
55-59 år 39 40
60-64 år 39 36
65-69 år 49 26
70-74 år 43 38
75-79 år 23 19
80-84 år 22 14
85-89 år 7 11
90-94 år 7 9
95-99 år 2 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Osen
Sverige 0
Litauen 8
Polen 18
Tyskland 3
Eritrea 4
Somalia 0
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.