Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

3595_5015
3595_5015
kommunefakta
2018-08-19T02:27:00.000Z
no
Ørland kommune

Kommunefakta

Ørland - 5015 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 345 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 159 139
5-9 år 150 138
10-14 år 147 139
15-19 år 163 163
20-24 år 221 185
25-29 år 214 181
30-34 år 169 156
35-39 år 129 116
40-44 år 153 163
45-49 år 189 179
50-54 år 217 195
55-59 år 180 179
60-64 år 158 168
65-69 år 139 113
70-74 år 131 136
75-79 år 86 113
80-84 år 67 85
85-89 år 29 55
90-94 år 16 21
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ørland
Sverige 7
Litauen 18
Polen 81
Tyskland 9
Eritrea 31
Somalia 0
Filippinene 39
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.