Her på Kommunefakta har det forekommet noen feil i visningen av tall innenfor områdene kultur, helse og kommunens økonomi i perioden 15.-21. juni 2018. Dersom du har hentet disse tallene fra denne siden i den perioden, bør du hente tallene på nytt.

3595_5024
3595_5024
kommunefakta
2018-06-23T15:48:00.000Z
no
Orkdal kommune

Kommunefakta

Orkdal - 5024 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 996 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 343 308
5-9 år 395 377
10-14 år 410 362
15-19 år 426 352
20-24 år 355 311
25-29 år 358 340
30-34 år 335 358
35-39 år 391 354
40-44 år 348 360
45-49 år 408 418
50-54 år 398 413
55-59 år 394 382
60-64 år 373 406
65-69 år 379 347
70-74 år 290 310
75-79 år 197 212
80-84 år 108 140
85-89 år 62 122
90-94 år 20 50
95-99 år 2 18
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Orkdal
Sverige 35
Litauen 40
Polen 119
Tyskland 38
Eritrea 54
Somalia 121
Filippinene 21
Irak 14
Pakistan 5
Vietnam 6

Endringer i befolkningen

Bolig

Helse

Bruk av fastlege

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.