3595_5021
3595_5021
kommunefakta
2018-07-21T13:55:00.000Z
no
Oppdal kommune

Kommunefakta

Oppdal - 5021 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 957 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 196 166
5-9 år 199 217
10-14 år 202 198
15-19 år 249 220
20-24 år 216 170
25-29 år 207 207
30-34 år 204 183
35-39 år 186 175
40-44 år 209 195
45-49 år 243 262
50-54 år 260 221
55-59 år 237 220
60-64 år 234 217
65-69 år 201 227
70-74 år 193 220
75-79 år 122 143
80-84 år 81 97
85-89 år 44 78
90-94 år 19 36
95-99 år 2 14
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Oppdal
Sverige 37
Litauen 66
Polen 128
Tyskland 5
Eritrea 98
Somalia 8
Filippinene 6
Irak 27
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.