På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_5428
3595_5428
kommunefakta
2020-03-28T12:59:00.000Z
no
Nordreisa kommune

Kommunefakta

Nordreisa - 5428 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 109 97
5-9 år 156 131
10-14 år 152 163
15-19 år 185 130
20-24 år 175 129
25-29 år 165 167
30-34 år 138 127
35-39 år 110 116
40-44 år 138 130
45-49 år 178 168
50-54 år 179 164
55-59 år 161 154
60-64 år 160 146
65-69 år 149 153
70-74 år 155 151
75-79 år 93 94
80-84 år 56 65
85-89 år 28 45
90-94 år 15 19
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nordreisa
Sverige 14
Litauen 21
Polen 32
Tyskland 12
Eritrea 21
Somalia 3
Filippinene 8
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Bolig

Kultur

Kulturtilbud i kommunen

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.