3595_5044
3595_5044
kommunefakta
2018-07-21T13:53:00.000Z
no
Namsskogan kommune

Kommunefakta

Namsskogan - 5044 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 909 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 13 14
5-9 år 31 23
10-14 år 27 18
15-19 år 38 31
20-24 år 24 25
25-29 år 18 15
30-34 år 17 20
35-39 år 21 25
40-44 år 26 19
45-49 år 30 35
50-54 år 39 32
55-59 år 35 29
60-64 år 35 26
65-69 år 25 27
70-74 år 33 31
75-79 år 19 30
80-84 år 19 19
85-89 år 11 13
90-94 år 2 6
95-99 år 1 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Namsskogan
Sverige 5
Litauen 0
Polen 8
Tyskland 5
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.