3595_5005
3595_5005
kommunefakta
2018-07-21T13:54:00.000Z
no
Namsos kommune

Kommunefakta

Namsos - 5005 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 13 115 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 366 353
5-9 år 436 361
10-14 år 426 404
15-19 år 498 469
20-24 år 453 435
25-29 år 432 419
30-34 år 367 368
35-39 år 338 344
40-44 år 359 385
45-49 år 437 489
50-54 år 457 457
55-59 år 394 403
60-64 år 367 403
65-69 år 382 377
70-74 år 327 341
75-79 år 199 223
80-84 år 118 164
85-89 år 70 127
90-94 år 35 71
95-99 år 2 17
100 år eller eldre 1 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Namsos
Sverige 46
Litauen 14
Polen 113
Tyskland 86
Eritrea 92
Somalia 81
Filippinene 34
Irak 33
Pakistan 3
Vietnam 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.