3595_5040
3595_5040
kommunefakta
2018-07-21T05:37:00.000Z
no
Namdalseid kommune

Kommunefakta

Namdalseid - 5040 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 584 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 36 34
5-9 år 43 45
10-14 år 50 42
15-19 år 51 54
20-24 år 52 37
25-29 år 35 30
30-34 år 37 49
35-39 år 41 29
40-44 år 53 38
45-49 år 48 47
50-54 år 51 49
55-59 år 57 47
60-64 år 68 66
65-69 år 68 58
70-74 år 49 44
75-79 år 30 27
80-84 år 25 29
85-89 år 20 22
90-94 år 3 14
95-99 år 2 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Namdalseid
Sverige 5
Litauen 3
Polen 7
Tyskland 4
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.