3595_5051
3595_5051
kommunefakta
2018-07-21T13:36:00.000Z
no
Nærøy kommune

Kommunefakta

Nærøy - 5051 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 128 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 164 131
5-9 år 165 146
10-14 år 146 123
15-19 år 171 170
20-24 år 188 150
25-29 år 162 135
30-34 år 150 161
35-39 år 165 106
40-44 år 137 110
45-49 år 192 190
50-54 år 182 189
55-59 år 193 166
60-64 år 171 131
65-69 år 153 148
70-74 år 140 138
75-79 år 102 87
80-84 år 53 62
85-89 år 34 63
90-94 år 14 22
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nærøy
Sverige 21
Litauen 45
Polen 49
Tyskland 31
Eritrea 58
Somalia 40
Filippinene 29
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.