3595_5027
3595_5027
kommunefakta
2018-07-15T22:39:00.000Z
no
Midtre Gauldal kommune

Kommunefakta

Midtre Gauldal - 5027 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 235 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 175 200
5-9 år 183 188
10-14 år 159 143
15-19 år 224 185
20-24 år 187 179
25-29 år 210 209
30-34 år 205 182
35-39 år 173 176
40-44 år 205 176
45-49 år 228 216
50-54 år 242 218
55-59 år 205 202
60-64 år 169 157
65-69 år 175 165
70-74 år 170 151
75-79 år 98 133
80-84 år 65 82
85-89 år 54 75
90-94 år 14 40
95-99 år 5 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal
Sverige 17
Litauen 73
Polen 273
Tyskland 12
Eritrea 22
Somalia 13
Filippinene 15
Irak 24
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.