Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

3595_5028
3595_5028
kommunefakta
2018-08-19T02:30:00.000Z
no
Melhus kommune

Kommunefakta

Melhus - 5028 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 16 445 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 525 497
5-9 år 564 523
10-14 år 569 536
15-19 år 598 546
20-24 år 537 445
25-29 år 503 487
30-34 år 501 511
35-39 år 511 532
40-44 år 638 569
45-49 år 617 561
50-54 år 585 549
55-59 år 496 437
60-64 år 442 421
65-69 år 410 394
70-74 år 364 381
75-79 år 265 254
80-84 år 133 192
85-89 år 87 139
90-94 år 20 66
95-99 år 2 15
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Melhus
Sverige 41
Litauen 183
Polen 302
Tyskland 34
Eritrea 56
Somalia 9
Filippinene 70
Irak 18
Pakistan 0
Vietnam 42

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.