Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

3595_5023
3595_5023
kommunefakta
2018-08-16T08:02:00.000Z
no
Meldal kommune

Kommunefakta

Meldal - 5023 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 933 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 99 96
5-9 år 115 115
10-14 år 99 105
15-19 år 123 125
20-24 år 111 105
25-29 år 121 114
30-34 år 121 104
35-39 år 93 86
40-44 år 116 102
45-49 år 149 131
50-54 år 152 127
55-59 år 133 135
60-64 år 133 118
65-69 år 140 130
70-74 år 115 104
75-79 år 72 80
80-84 år 47 53
85-89 år 28 60
90-94 år 24 34
95-99 år 0 15
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Meldal
Sverige 8
Litauen 22
Polen 81
Tyskland 8
Eritrea 19
Somalia 3
Filippinene 4
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.