Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

3595_5037
3595_5037
kommunefakta
2018-08-18T16:02:00.000Z
no
Levanger kommune

Kommunefakta

Levanger - 5037 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 20 167 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 604 582
5-9 år 625 622
10-14 år 626 669
15-19 år 706 592
20-24 år 694 729
25-29 år 685 665
30-34 år 614 592
35-39 år 617 584
40-44 år 544 572
45-49 år 640 651
50-54 år 717 710
55-59 år 623 583
60-64 år 622 618
65-69 år 555 566
70-74 år 466 496
75-79 år 303 350
80-84 år 193 262
85-89 år 116 176
90-94 år 38 76
95-99 år 6 23
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Levanger
Sverige 71
Litauen 312
Polen 163
Tyskland 49
Eritrea 113
Somalia 84
Filippinene 49
Irak 48
Pakistan 6
Vietnam 10

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.