3595_5052
3595_5052
kommunefakta
2018-07-21T13:33:00.000Z
no
Leka kommune

Kommunefakta

Leka - 5052 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 576 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 10 9
5-9 år 6 18
10-14 år 14 19
15-19 år 14 10
20-24 år 24 18
25-29 år 23 8
30-34 år 12 8
35-39 år 6 10
40-44 år 12 14
45-49 år 16 19
50-54 år 23 17
55-59 år 23 25
60-64 år 24 23
65-69 år 26 16
70-74 år 27 32
75-79 år 13 17
80-84 år 14 14
85-89 år 4 5
90-94 år 2 7
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Leka
Sverige 0
Litauen 11
Polen 7
Tyskland 4
Eritrea 19
Somalia 0
Filippinene 9
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.