Kommune

Befolkning

Folketallet
ikon av to mennesker
Folketallet
Tall ikke tilgjengelig
Fødte,Nettoflytting,Døde,Vekst i befolkningen siste kvartal

Endringer i befolkningen

ikon av baby
Fødte
Tall ikke tilgjengelig
ikon av mennesker og hus
Tall ikke tilgjengelig
ikon av kors
Døde
Tall ikke tilgjengelig
Ikon av stolpediagram
Vekst i befolkningen siste kvartal
Tall ikke tilgjengelig

Les mer om Norges befolkning på vår faktaside om befolkningen.

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.

Les mer om innvandring til Norge på vår faktaside om innvandring.

Befolkning i 2030,Befolkning i 2050

Forventet utvikling

ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2030
Tall ikke tilgjengelig
ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2050
Tall ikke tilgjengelig

Arbeid og utdanning

Les mer om det norske arbeidslivet på vår faktaside om arbeid.

Pendler ut av kommunen,Pendler inn til kommunen

Pendling

ikon av mennesker og hus
Pendler ut av kommunen
Tall ikke tilgjengelig
ikon av mennesker og hus
Pendler inn til kommunen
Tall ikke tilgjengelig

Utdanning

Utdanning på Universitets- og høyskolenivå regnes som kort om den varer i 1-3 år, og lang om den varer i 4 år eller mer.

Barn med barnehageplass,Elever i SFO/AKS,Elever som får særskilt norskopplæring,Elever som får skoleskyss
Ikon for voksen med barn
Tall ikke tilgjengelig
ikon av bygning
Tall ikke tilgjengelig
ikon av skoleelever
Tall ikke tilgjengelig
Ikon av buss
Tall ikke tilgjengelig

Les mer om utdanning i Norge på vår faktaside om utdanning.

Bolig

Eneboliger,Leiligheter
ikon av bygning
Eneboliger
Tall ikke tilgjengelig
ikon av bygning
Tall ikke tilgjengelig

Rekkehus, tomannsboliger osv. er ikke inkludert i verken Eneboliger eller Leiligheter. For fullstendige tall om typer av boliger i din kommune, vennligst bruk tabell 06265 i statistikkbanken.

Andels-/aksjeeier er det samme som bolig eid i borettslag/boligaksjeselskap.

Hytter,Bor på landbrukseiendom,Beboere per husholdning,Bor trangt
ikon av bygning
Tall ikke tilgjengelig
Ikon av landbrukseiendom.
Tall ikke tilgjengelig
Ikon for beboere per husholdning
Tall ikke tilgjengelig
Ikon av leilighet tegning.
Tall ikke tilgjengelig

Les mer om hvordan vi bor i Norge på vår faktaside om bolig.

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren
ikon av teaterperson
Netto utgifter til kultursektoren
Tall ikke tilgjengelig
Bøker lånt på biblioteket,Besøk per kinoforestilling,Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole,Frivillige lag og foreninger

Kulturtilbud i kommunen

ikon av bok
Bøker lånt på biblioteket
Tall ikke tilgjengelig
ikon av kinofremviser.
Besøk per kinoforestilling
Tall ikke tilgjengelig
Ikon som viser barn med noter
Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole
Tall ikke tilgjengelig
ikon av mennesker
Tall ikke tilgjengelig

Mer statistikk om det norske kulturlivet finner du på vår faktaside om kultur.

Medlemmer i Den norske kirke

Religion

ikon av kirkebygning
Tall ikke tilgjengelig

Mer statistikk om religion i Norge finner du på vår faktaside om religion.

Bebyggelse og transport

Befolkningstetthet
ikon av folkemengde
Befolkningstetthet
Tall ikke tilgjengelig
Andel som bor i tettsted¹
ikon av bygning
Andel som bor i tettsted¹
Tall ikke tilgjengelig

¹Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

Les mer om bil og bilbruk i Norge på vår faktaside om bil og transport.

Areal dekket av veier,Areal dekket av bygninger

Arealbruk

Ikon av vei i solnedgang
Areal dekket av veier
Tall ikke tilgjengelig
ikon av bygning
Areal dekket av bygninger
Tall ikke tilgjengelig

Les mer om hvordan Norges areal fordeler seg på vår faktaside om landskap i Norge.

Kommunens økonomi

Kommunens driftsutgifter per innbygger,Kommunens driftsinntekter per innbygger

Finansielle nøkkeltall

ikon av hånd som slipper mynter
Tall ikke tilgjengelig
ikon av hånd med mynter
Tall ikke tilgjengelig
Driftsresultat
ikon av mynter
Driftsresultat
Tall ikke tilgjengelig

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntekt over tid.

Vil du vite mer om din kommune?

KOSTRA gir deg statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk. Vi har tall for både kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller regionale inndelinger i Statistikkbanken. 

Du finner også mange tabeller med tall på kommunenivå i Statistikkbanken.