Her på Kommunefakta har det forekommet noen feil i visningen av tall innenfor områdene kultur, helse og kommunens økonomi i perioden 15.-21. juni 2018. Dersom du har hentet disse tallene fra denne siden i den perioden, bør du hente tallene på nytt.

3595_5054
3595_5054
kommunefakta
2018-06-22T16:48:00.000Z
no
Indre Fosen kommune

Kommunefakta

Indre Fosen - 5054 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 10 093 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 258 263
5-9 år 309 278
10-14 år 342 316
15-19 år 353 326
20-24 år 317 255
25-29 år 237 222
30-34 år 234 241
35-39 år 283 261
40-44 år 347 346
45-49 år 388 327
50-54 år 374 362
55-59 år 333 264
60-64 år 343 324
65-69 år 317 311
70-74 år 336 301
75-79 år 174 194
80-84 år 116 150
85-89 år 70 101
90-94 år 34 61
95-99 år 3 14
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Indre Fosen
Sverige 30
Litauen 107
Polen 114
Tyskland 47
Eritrea 66
Somalia 37
Filippinene 69
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 9

Endringer i befolkningen

Bolig

Helse

Bruk av fastlege

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.