3595_5053
3595_5053
kommunefakta
2018-07-21T13:52:00.000Z
no
Inderøy kommune

Kommunefakta

Inderøy - 5053 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 803 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 176 204
5-9 år 228 193
10-14 år 198 218
15-19 år 260 240
20-24 år 213 206
25-29 år 195 160
30-34 år 182 177
35-39 år 196 165
40-44 år 181 183
45-49 år 216 228
50-54 år 236 237
55-59 år 220 228
60-64 år 222 218
65-69 år 238 225
70-74 år 202 202
75-79 år 105 106
80-84 år 79 93
85-89 år 34 59
90-94 år 18 35
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Inderøy
Sverige 28
Litauen 14
Polen 47
Tyskland 25
Eritrea 58
Somalia 0
Filippinene 14
Irak 7
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.