3595_5046
3595_5046
kommunefakta
2018-07-21T13:51:00.000Z
no
Høylandet kommune

Kommunefakta

Høylandet - 5046 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 265 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 27 28
5-9 år 39 44
10-14 år 57 44
15-19 år 45 52
20-24 år 37 30
25-29 år 25 23
30-34 år 29 41
35-39 år 31 21
40-44 år 41 44
45-49 år 49 29
50-54 år 31 34
55-59 år 35 35
60-64 år 40 42
65-69 år 52 43
70-74 år 37 41
75-79 år 29 30
80-84 år 21 20
85-89 år 14 15
90-94 år 1 10
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Høylandet
Sverige 3
Litauen 0
Polen 18
Tyskland 6
Eritrea 19
Somalia 0
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.