Her på Kommunefakta har det forekommet noen feil i visningen av tall innenfor områdene kultur, helse og kommunens økonomi i perioden 15.-21. juni 2018. Dersom du har hentet disse tallene fra denne siden i den perioden, bør du hente tallene på nytt.

3595_5026
3595_5026
kommunefakta
2018-06-22T16:24:00.000Z
no
Holtålen kommune

Kommunefakta

Holtålen - 5026 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 041 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 32 42
5-9 år 39 69
10-14 år 58 64
15-19 år 58 58
20-24 år 72 53
25-29 år 64 56
30-34 år 37 49
35-39 år 46 49
40-44 år 52 48
45-49 år 80 58
50-54 år 89 73
55-59 år 66 60
60-64 år 72 76
65-69 år 71 51
70-74 år 70 80
75-79 år 59 69
80-84 år 32 26
85-89 år 16 16
90-94 år 3 5
95-99 år 1 8
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Holtålen
Sverige 7
Litauen 31
Polen 3
Tyskland 0
Eritrea 14
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Bolig

Helse

Bruk av fastlege

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.