3595_5013
3595_5013
kommunefakta
2018-07-15T22:49:00.000Z
no
Hitra kommune

Kommunefakta

Hitra - 5013 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 627 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 125 119
5-9 år 114 111
10-14 år 143 111
15-19 år 142 128
20-24 år 134 137
25-29 år 154 171
30-34 år 179 141
35-39 år 153 132
40-44 år 175 146
45-49 år 177 139
50-54 år 152 147
55-59 år 168 126
60-64 år 131 138
65-69 år 146 128
70-74 år 144 136
75-79 år 98 83
80-84 år 47 62
85-89 år 26 48
90-94 år 15 14
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hitra
Sverige 22
Litauen 116
Polen 244
Tyskland 48
Eritrea 42
Somalia 3
Filippinene 37
Irak 4
Pakistan 3
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.