3595_5011
3595_5011
kommunefakta
2018-07-21T05:30:00.000Z
no
Hemne kommune

Kommunefakta

Hemne - 5011 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 229 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 139 97
5-9 år 128 116
10-14 år 113 108
15-19 år 162 146
20-24 år 140 136
25-29 år 127 133
30-34 år 104 99
35-39 år 115 107
40-44 år 99 116
45-49 år 141 150
50-54 år 152 136
55-59 år 148 131
60-64 år 142 129
65-69 år 127 123
70-74 år 127 133
75-79 år 75 88
80-84 år 62 56
85-89 år 37 44
90-94 år 13 21
95-99 år 0 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hemne
Sverige 4
Litauen 17
Polen 49
Tyskland 13
Eritrea 16
Somalia 11
Filippinene 11
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.