3595_5045
3595_5045
kommunefakta
2018-07-15T22:54:00.000Z
no
Grong kommune

Kommunefakta

Grong - 5045 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 409 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 53 64
5-9 år 72 68
10-14 år 55 66
15-19 år 89 61
20-24 år 97 69
25-29 år 73 61
30-34 år 66 57
35-39 år 52 49
40-44 år 63 63
45-49 år 74 75
50-54 år 92 87
55-59 år 84 80
60-64 år 90 77
65-69 år 86 71
70-74 år 60 63
75-79 år 54 46
80-84 år 28 55
85-89 år 29 35
90-94 år 15 13
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Grong
Sverige 16
Litauen 3
Polen 48
Tyskland 14
Eritrea 27
Somalia 30
Filippinene 7
Irak 5
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.