Her på Kommunefakta har det forekommet noen feil i visningen av tall innenfor områdene kultur, helse og kommunens økonomi i perioden 15.-21. juni 2018. Dersom du har hentet disse tallene fra denne siden i den perioden, bør du hente tallene på nytt.

3595_5036
3595_5036
kommunefakta
2018-06-24T12:33:00.000Z
no
Frosta kommune

Kommunefakta

Frosta - 5036 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 619 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 54 79
5-9 år 69 81
10-14 år 86 69
15-19 år 95 100
20-24 år 83 81
25-29 år 76 64
30-34 år 65 57
35-39 år 83 74
40-44 år 70 74
45-49 år 94 76
50-54 år 89 87
55-59 år 91 97
60-64 år 82 80
65-69 år 76 65
70-74 år 80 71
75-79 år 47 71
80-84 år 35 37
85-89 år 18 23
90-94 år 8 18
95-99 år 1 9
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Frosta
Sverige 10
Litauen 121
Polen 8
Tyskland 7
Eritrea 24
Somalia 11
Filippinene 4
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Bolig

Helse

Bruk av fastlege

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.