3595_5049
3595_5049
kommunefakta
2018-07-22T01:07:00.000Z
no
Flatanger kommune

Kommunefakta

Flatanger - 5049 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 107 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 21 18
5-9 år 26 20
10-14 år 34 18
15-19 år 37 44
20-24 år 39 36
25-29 år 27 29
30-34 år 32 21
35-39 år 27 18
40-44 år 28 23
45-49 år 34 40
50-54 år 48 40
55-59 år 55 40
60-64 år 48 44
65-69 år 41 32
70-74 år 37 32
75-79 år 27 28
80-84 år 17 14
85-89 år 10 7
90-94 år 5 4
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Flatanger
Sverige 12
Litauen 45
Polen 9
Tyskland 15
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 7
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.